Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta keskusteli kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanosta

Julkaistu 8.7.2021 15.30

Suuri valiokunta keskusteli kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanosta

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) antoi suurelle valiokunnalle tänään selvityksensä ensi viikon alussa pidettävistä EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) ja euroryhmän kokouksista.

Ecofin-neuvostossa on tarkoitus hyväksyä täytäntöönpanopäätökset 12 maan elpymis- ja palautumissuunnitelmista.

Euroopan komissio on arvioinut suunnitelmat ja niistä on keskusteltu talous- ja rahoituskomiteassa ja neuvoston työryhmässä. Komissio ei ole vielä arvioinut Suomen suunnitelmaa, eikä sitä siten käsitellä tässä neuvoston kokouksessa.

Ministeri Saarikko kertoi suurelle valiokunnalle, että komission tavoin myös valtiovarainministeriö arvioi, että nyt käsittelyssä olevien maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmat täyttävät elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) koskevan asetuksen vaatimukset ja Suomi voi siten hyväksyä niitä koskevat täytäntöönpanopäätökset. Saarikko sanoi, että valtiovarainministeriö on arvioissaan huomioinut ponnet, jotka eduskunta hyväksyi EU:n omien varojen päätöksen hyväksymisen yhteydessä toukokuussa.

Suuren valiokunnan kokouksessa keskusteltiin eräiden maiden suunnitelmiin liittyvästä julkisesta keskustelusta sekä yleisesti suunnitelmien toimeenpanon valvonnasta. Ministeri Saarikko totesi, että toimeenpanon seuraaminen on tärkeää ja maksatuksiin voidaan tarvittaessa puuttua.

Jos neuvosto hyväksyy jäsenmaan suunnitelman, komissio voi suorittaa maalle 13 %:n ennakkomaksun. Varsinaiset maksatukset perustuvat asetettujen tavoitteiden ja välitavoitteiden saavuttamiselle.

Eduskunta käsitteli elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntää neuvostossa valtioneuvoston E-kirjelmän pohjalta kesäkuussa. Suuri valiokunta katsoi valtiovarainvaliokunnan kannanoton mukaisesti, että suunnitelmien arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös lausumat, jotka eduskunta hyväksyi omien varojen päätöksen (EV 54/2021 vp – HE 260/2020 vp) hyväksymisen yhteydessä.

Asian E 77/2021 käsittelytiedot eduskunnan sivuilla

Muita suuren valiokunnan keskustelussa tänään esille nousseita aiheita olivat ydinvoiman asema EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa sekä vetytalouden fossiilipäästöt.

Laajennetun euroryhmän aiheina ovat mm. yhteenveto ja keskustelu eurohuippukokouksen päätöksistä pankkiunionin viimeistelemiseksi sekä epävirallinen keskustelu Yhdysvaltojen valtiovarainministerin Janet Yellenin kanssa talous- ja finanssipolitiikasta.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat