Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta keskusteli koheesiopolitiikasta ja ilmastotavoitteista

Julkaistu 6.4.2018 14:55
Muokattu 6.4.2018 15:04

Suuri valiokunta keskusteli koheesiopolitiikasta ja ilmastotavoitteista

Suuri valiokunta käsitteli tänään ensi viikon EU:n yleisten asioiden neuvoston sekä epävirallisen ympäristöneuvoston kokousaiheita.

Yleisten asioiden neuvosto (12.4.) käsittelee koheesiopolitiikan tulevaisuutta. Keskustelu kytkeytyy EU:n seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen (2021-) valmisteluun. Komissio antaa ehdotuksensa kehyksiksi toukokuun alussa ja keskustelut saataneen päätökseen vuonna 2019.

Eurooppa-, urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) kertoi suurelle valiokunnalle Suomen painottavan koheesiorahoituksen tarkastelua osana rahoituskehyskokonaisuutta, koheesiorahoituksen suuntaamista, rahoituksen vahvempaa ehdollistamista sekä Suomen eritystarpeiden turvaamista.

Suuressa valiokunnassa keskusteltiin mm. koheesiorahoituksen tekemisestä ehdolliseksi EU:n perusperiaatteiden, kuten oikeusvaltioperiaatteen noudattamiselle sekä rahoituksen suuntaamisesta Suomen kannalta edullisesti.

Ministeri Terhon mukaan Suomi tavoittelee koheesiorahoituksesta suhteellisesti korkeaa saantoa. Hallitus pyrkii vaikuttamaan siihen, että rahoitus kohdennetaan Suomen kannalta mielekkäisiin rahastoihin, Terho kertoi.

Epävirallinen ympäristöneuvosto (10.–11.4.) keskustelee paremmasta ilmanlaadusta, ympäristölainsäädännön paremmasta toimeenpanosta ja kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista.  Suuren valiokunnan keskustelu asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) kanssa painottui Suomen ja EU:n keinoihin edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tiilikaisen mukaan näyttää siltä, että ilmastopolitiikkaa on tehostettava ja päästöjen vähentämistä nopeutettava jatkossa. Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon viimeistelevistä säännöistä on määrä sopia Katowicen ilmastokokouksessa joulukuussa.

EU:n neuvosto on toimielin, joka edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. Eri ministerikokoonpanoissa kokoontuvan neuvoston tehtävänä on hyväksyä lakeja ja koordinoida politiikkaa.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta