Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan omien varojen järjestelmästä käytäviin neuvotteluihin ja kuuli pääministeriä Eurooppa-neuvostosta

Julkaistu 30.9.2020 14.05

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan omien varojen järjestelmästä käytäviin neuvotteluihin ja kuuli pääministeriä Eurooppa-neuvostosta

Suuri valiokunta päätti tänään, että eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan EU:n omien varojen järjestelmää koskevan ehdotuksen käsittelyssä. Valtioneuvosto esitti, että Suomi voi hyväksyä neuvoston puheenjohtajan ehdotuksen päätökseksi, joka perustuu Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa sovittuihin linjauksiin.

Valiokunnan lausuntoon SuVL 8/2020 sisältyy 3 eriävää mielipidettä. Suuri valiokunta sai asiasta lausunnon valtiovarainvaliokunnalta. Eduskunta käsitteli asiaa valtioneuvoston kirjelmän UJ 24/2020 - U 45/2018 pohjalta. 

Lue suuren valiokunnan lausunto SuVL 8/2020 ja siihen jätetyt eriävät mielipiteet.​

Päätösehdotus koskee mm. nykyisen arvonlisäperusteisen oman varan yksinkertaistamista, kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvan kansallisen maksuosuuden käyttöönottoa uutena omana varana sekä komissiolle elpymisvälinettä varten annettavaa 750 miljardin euron lainanottovaltuutta.

Suuri valiokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota mm. Suomen nettomaksuosuuteen tulevalla rahoituskehyskaudella, omien varojen järjestelmän muutosten taloudellisiin vaikutuksiin Suomelle, komission lainanottovaltuuksista johtuvien jäsenmaakohtaisten vastuiden tarkkarajaisuuteen sekä EU-jäsenyyden kokonaishyötyyn Suomelle.

Suuri valiokunta pitää valtiovarainvaliokunnan lausunnon VaVL 4/2020 mukaisesti tärkeänä, että ALV-perusteisen oman varan yksinkertaistaminen sekä uuden muoviperusteisen oman varan valmistelu ja käyttöönotto etenevät. Uudistukset ovat Suomen kannalta taloudellisesti edullisia, eikä niillä anneta unionille suoraa verotusoikeutta.

Mahdollisia uusia omia varoja koskevaan keskusteluun Suomen tulee suuren valiokunnan mukaan suhtautua avoimesti. Eurooppa-neuvosto linjasi heinäkuussa, että komission tulee tehdä mm. ehdotukset hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista ja digitaaliverosta sekä päästökaupan huutokauppatuloihin liittyvästä rahoituslähteestä sekä etsiä myös uusia rahoituslähteitä.

Suuri valiokunta toteaa valtiovarainvaliokunnan tavoin, että jatkovalmistelu edellyttää perusteellisia lisäselvityksiä ennen kansallista kannanmuodostusta. Valtiovarainvaliokunta pitää keskeisenä, että päätökset EU:n rahoituksesta kuuluvat jatkossakin jäsenmaille.

Omien varojen järjestelmä tulee takautuvasti voimaan 1.1.2021, jos kaikki jäsenvaltiot ratifioivat EU:n neuvoston lopullisen päätöksen omissa kansallisissa päätöksentekoelimissään. Eduskunta saa neuvoston päätöksen käsiteltäväkseen hallituksen esityksenä ja päättää asiasta lopulta täysistunnossa.

Pääministeri antoi selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvostosta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi suurelle valiokunnalle tänään selvityksensä huomenna alkavasta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta. EU-johtajat keskustelevat sisämarkkinoista, teollisuuspolitiikasta ja digitalisaatiosta sekä ulkosuhteista.

Suuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa mm. EU:n taloudellisen kestävyyskyvyn ja strategisen itsenäisyyden vahvistamisesta globaalissa kilpailussa sekä ilmastopolitiikan ja teollisuuden toimintaedellytysten yhteensovittamisesta. Lisäksi keskusteltiin mm. EU-tasoisen keinoälysääntelyn edistämisestä ja suomalaisyritysten mahdollisuuksista hyötyä digitaalisesta siirtymästä.​

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat