Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta: Komissio voi aloittaa neuvottelut monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi

Julkaistu 19.12.2017 9:00
Muokattu 19.12.2017 9:12

Suuri valiokunta: Komissio voi aloittaa neuvottelut monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi

Suuri valiokunta katsoo (SuVL 10/2017), että Euroopan komissiolle voidaan antaa lupa aloittaa neuvottelut investointiriitojen ratkaisemiseksi tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi.

Suuri valiokunta yhtyy neuvottelutoimeksiannon myöntämisessä valtioneuvoston (E 89/2017 vp) ja lakivaliokunnan (LaVL 19/2017) kantoihin lausunnossaan esitetyin perusteluin.

Komissio esitti pyynnön neuvotteluluvan myöntämiseksi EU:n neuvostolle syyskuussa. Suuri valiokunta pitää perusteltuna, että komissio hakee neuvotteluvaltuuksia jo tässä vaiheessa, vaikka neuvottelujen aloitusajankohtaa ei vielä tiedetä.

Suuri valiokunta katsoo, että komission pyrkimyksiä kehittää investointiriitojen ratkaisumenettelyä on tuettava ja monenvälisen investointituomioistuimen valmistelutyötä on jatkettava. Neuvottelutoimeksiannon hyväksyminen EU:n neuvostossa on tärkeää EU:n yhteisen äänen turvaamiseksi YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden työryhmässä UNCITRAL:issa, valiokunta toteaa.

Sitoutumisesta neuvottelujen lopputulokseen päätetään myöhemmin 

Suuri valiokunta arvioi, että monenvälisen investointituomioistuimen perustaminen on todennäköisesti pitkän aikavälin hanke. Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei voida päätellä, kuinka moni YK:n jäsenvaltioista on ylipäänsä kiinnostunut tuomioistuimen perustamisesta.

Tästä seuraa, ettei mikään osapuoli ole sitoutunut neuvotteluiden lopputulokseen, suuri valiokunta toteaa. Valtioneuvostolta saamansa selvityksen perusteella suuri valiokunta myös arvioi alustavasti, että sopimus edellyttäisi kansallista ratifiointia ja eduskunnan päätöstä tullakseen voimaan Suomessa. 

Suuri valiokunta korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden kannanmuodostus neuvottelujen kuluessa ja mahdollinen sitoutuminen lopputulokseen tehdään normaalissa EU:n päätöksentekoprosessissa, jossa jäsenvaltiot ovat edustettuina. Myös Suomen on asian jatkokäsittelyssä asetettava selkeät tavoitteet itselleen keskeisissä neuvottelukysymyksissä.  

Suuri valiokunta ei ota lausunnossaan kantaa siihen, millainen neuvottelutulos olisi hyväksyttävissä EU-tasolla tai kansallisesti. Valiokunta korostaa, että nyt annettava valtioneuvoston toimintalinjaa koskeva hyväksyntä koskee vain neuvottelujen aloittamista.  

Lakivaliokunnan tavoin suuri valiokunta painottaa, että eduskunnan oikeus osallistua Suomen kantojen muodostamiseen on turvattava myös jatkossa perustuslain edellyttämällä tavalla.

Suuri valiokunta hyväksyi lausunnon äänestysten jälkeen. Lausunnon ja siihen tehdyt muutosesitykset voi lukea suuren valiokunnan pöytäkirjasta eduskunnan verkkosivuilla myöhemmin tänään.

Aihealueet
Suuri valiokunta; EU-asiat; Valiokunnat