Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta: Suomen osallistuttava aloitteellisesti keskusteluun EU:n tulevaisuudesta

Julkaistu 8.12.2017 15:30
Muokattu 8.12.2017 15:38

Suuri valiokunta: Suomen osallistuttava aloitteellisesti keskusteluun EU:n tulevaisuudesta

Suomen tulee osallistua aktiivisesti ja aloitteellisesti EU:n suuntaa koskevaan keskusteluun, eduskunnan suuri valiokunta toteaa EU:n tulevaisuuskeskustelua ja Suomen tavoitteita käsittelevässä lausunnossaan (SuVL 9/2017).

Valiokunta kokoaa lausunnossaan yhteen eduskunnan kannan Suomen tavoitteista EU:n kehittämisessä. Se arvioi valtioneuvoston kantoja niissä EU:n tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä, joiden aikaperspektiivi ulottuu yli vuoden 2018.

Suuri valiokunta pitää valtioneuvoston tavoitteita EU:n yhtenäisyyden, vakauden, toimintakyvyn ja tuloksellisuuden takaamiseksi realistisina ja käytännönläheisinä. Olennaista on käytännön työhön keskittyminen mm. kasvupolitiikan ja turvallisuuden alueilla.

Yksittäisistä politiikkasektoreista suuri valiokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota mm. sisämarkkinoiden päivittämiseen, EU:n sosiaaliseen ulottuvuuteen ja kestävään hyvinvointiin, talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämiseen, globalisaation hallintaan ja kauppapolitiikkaan, neuvotteluihin EU:n rahoituskehyksistä, maa- ja metsätalouteen, energia- ja ilmastopolitiikkaan, muuttoliikkeeseen sekä turvallisuuteen.

Edustajat Tuppurainen (sd.), Mäkelä (ps.), Halmeenpää (vihr.), Arhinmäki (vas.), Biaudet (r.) ja Essayah (kd.) jättivät lausunnosta eriävät mielipiteensä.

Eriävät mielipiteet ja yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdyt muutosesitykset julkaistaan valiokunnan kokouspöytäkirjassa suuren valiokunnan sivulla eduskunnan verkkopalvelussa.

Aktiivinen ja aloitteellinen osallistuminen turvaa parhaiten Suomen edun

Suuri valiokunta toistaa lausunnossaan aiemman (SuVL 2/2017) arvionsa siitä, että EU-jäsenyys on Suomelle edullisin tapa järjestää suhteet ympäröivään maailmaan kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi turvaten.

Valiokunnan mukaan Suomi on avoimena yhteiskuntana ja pienenä viennistä riippuvaisena taloutena aina joutunut mukautumaan rajojensa ulkopuolella tapahtuviin kehityskulkuihin. EU:n jäsenenä se on saanut mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti unionin päätöksentekoon ja kasvattaa vaikutusvaltaansa itseensä vaikuttavien toimien sisältöön, valiokunta jatkaa.

”Jo näistä Suomen EU-jäsenyyden keskeisistä perusteluista seuraa valiokunnan näkemyksen mukaan se, että Suomen tulee osallistua aktiivisesti ja aloitteellisesti EU:n suuntaa koskevaan keskusteluun. Valiokunta arvioi, että näin huomioidaan parhaiten Suomen kansallinen etu, turvataan Suomen täysimääräiset vaikutusmahdollisuudet ja edistetään kansallisia kauppapoliittisia ja turvallisuuspoliittisia intressejä.”

Tämä vaatii ennakoivaa kansallisen strategisen tason edun tunnistamista, sitä edistävien politiikkatoimien muotoilua sekä kansallista EU-politiikkaa koskevan valmistelun riittävien resurssien varmistamista, valiokunta toteaa.

Strategisen suunnittelun merkitys korostuu EU-puheenjohtajuuskauden lähestyessä

Suuri valiokunta pitää välttämättömänä, että eduskunnan oikeus vaikuttaa ennakolta Suomen kannanmuodostukseen EU-asioissa turvataan myös jatkossa.

Suuri valiokunta painottaa, että ennakoivan strategisen suunnittelun merkitys korostuu Suomen EU-puheenjohtajuuden (syksy 2019) lähestyessä. Valiokunta katsoo, että puheenjohtajuuskautta on jatkuvuuden varmistamiseksi valmisteltava parlamentaarisesti, tavoitteena rakentaa laaja ja kansalliset edut varmistava poliittinen yhteisymmärrys.

Suuren valiokunnan lausunnon pohjana on useita valtioneuvoston selvityksiä sekä eduskunnan erikoisvaliokuntien lausuntoja, jotka käsittelevät keskustelua EU:n kehittämisestä ja siihen liittyviä säädösehdotuksia. Suuri valiokunta on lisäksi järjestänyt asiantuntijakuulemisia aihekokonaisuuteen liittyen. Tausta-asiakirjat ja kuullut asiantuntijat on lueteltu lausunnon johdanto-osassa.

Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka sisältönsä puolesta kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. EU-asioissa eduskunnan kanta ilmaistaan yleensä suuressa valiokunnassa. Kun kysymys on EU:n yhteisestä ulko- tai turvallisuuspolitiikasta, eduskunnan ääntä käyttää ulkoasiainvaliokunta.

Lisätietoa EU-asioiden käsittelystä eduskunnassa

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat