Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta: Ukrainalle tulee antaa selkeät askelmerkit kohti EU-jäsenyyttä

Julkaistu 22.6.2022 15.30
EU:n lippu läheltä

Suuri valiokunta: Ukrainalle tulee antaa selkeät askelmerkit kohti EU-jäsenyyttä

​Suuri valiokunta kuuli tänään pääministeri Sanna Marinia (sd.) tulevien Eurooppa-neuvoston, eurohuippukokouksen sekä EU:n ja Länsi-Balkanin päämiestapaamisen asioista.

Juhannuksen Eurooppa-neuvoston (23.–24.6.) asioina ovat mm. strateginen keskustelu EU:n suhteista eurooppalaisiin kumppaneihin, Ukrainan tukeminen, taloustilanne ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimet. Myös Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemukset ovat asialistalla.

Suuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa mm. EU:n laajentumisprosessista sekä Länsi-Balkanin ja itäisten kumppanimaiden geopoliittisesta asemasta, EU:n tulevaisuuskonferenssin johtopäätöksistä ja ehdotuksista perussopimusten avaamiseksi sekä pankkiunionin uudistamisen jatkosta.

Eduskunnan kantana suuri valiokunta päätti yhtyä valtioneuvoston kantoihin Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemuksista. Se tukee vahvasti Ukrainan, Moldovan ja Georgian itsenäisyyttä, suvereniteettia ja koskemattomuutta ja pitää tärkeänä, että maille lähetetään positiivinen viesti.

Suuri valiokunta toteaa valtioneuvoston tavoin, että Ukraina on osa eurooppalaista perhettä ja sille tulee antaa selkeät askelmerkit kohti EU-jäsenyyttä. Suuri valiokunta tukee EU-jäsenyysperspektiivin ja ehdokasmaa-aseman myöntämistä Ukrainalle ja myös Moldovalle. Suuri valiokunta tukee EU-jäsenyysperspektiivin myöntämistä Georgialle ja pitää myönteisenä, että komissio suosittaa ehdokasmaa-aseman antamista myös Georgialle sitten, kun komission lausunnossaan asettamat edellytykset on täytetty.

Suuri valiokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että laajentumispolitiikan tulee jatkossakin perustua tiukalle ehdollisuudelle ja asetettujen jäsenyyskriteereiden täysimääräiselle täyttämiselle. Kukin jäsenyysprosessissa oleva maa etenee omien ansioidensa mukaan ja laajentumisen tahdin määrittää asetettujen ehtojen täyttäminen. Kattavat ja johdonmukaiset oikeusvaltiosektorin uudistukset ovat laajentumispolitiikan ytimessä, suuri valiokunta toteaa kannassaan.

Neuvosto pyrkii yleisnäkemykseen useista 55-valmiuspaketin lainsäädäntöehdotuksista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) olivat suuren valiokunnan kuultavina energianeuvoston ja ympäristöneuvoston kokouksista, joissa ensi viikolla on tavoitteena sopia neuvoston yleisnäkemyksestä kahdeksaan ilmastotoimien 55-valmiuspaketin lainsäädäntöehdotukseen.

Ministerit kertoivat valiokunnalle viimeisimmästä neuvottelutilanteesta ja valtioneuvoston kannoista. Suuressa valiokunnassa käytiin keskustelua erityisesti metsäbiomassan kestävyyskriteereistä ja jäsenmaakohtaisista energiankulutustavoitteista uusiutuvan energian direktiivissä, kokonaistavoitteen saavuttamisesta sekä ilmastotoimien sosiaalirahastosta.

Suuri valiokunta käsitteli ehdotuksia kokonaisuutena ja päätti eduskunnan kantana, ettei sillä ole huomautettavaa valtioneuvoston esittämään toimintalinjaan asioissa U 48/2021, U 49/2021, U 52/2021, U 55/2021, U 58/2021, U 59/2021, U 60/2021 ja U 61/2021. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestysten jälkeen. Vastaesityksen eduskunnan kannaksi tekivät keskustelussa perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valiokuntaryhmät.

Vastaehdotusten sisällön voi lukea kokouksen pöytäkirjasta valiokunnan sivulta myöhemmin tänään.

Suuri valiokunta on käsitellyt 55-valmiuspaketin tavoitteita ja lainsäädäntöehdotuksia syyskuusta 2021 alkaen. Valiokunta antoi kokoavan periaatteellisen lausuntonsa Suomen neuvottelutavoitteista joulukuussa 2021. Suuren valiokunnan lausunnon SuVL 5/2021 voi lukea eduskunnan sivuilta.

Suuri valiokunta päätti myös yhtyä erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) koskevan asetuksen muuttamisessa. Komission ehdotuksen mukaan RRF toimisi kehikkona REPowerEU-rahoituksen kanavoimiselle ja hankkeiden toimeenpanolle. Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Vastaesityksen tekivät perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valiokuntaryhmät.

Suuren valiokunnan kokouksen muut päätökset voi lukea kokouspöytäkirjasta valiokunnan sivuilta myöhemmin tänään. 

Aihealueet
EU-asiat; Valiokunnat; Suuri valiokunta