Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta: Suomelle vähintään poikkeusmahdollisuus asedirektiiviin kansallisen puolustuksen turvaamiseksi

Julkaistu 16.12.2015 13.20
Muokattu 16.12.2015 13.54

Suuri valiokunta: Suomelle vähintään poikkeusmahdollisuus asedirektiiviin kansallisen puolustuksen turvaamiseksi

​Eduskunnan suuren valiokunnan mukaan EU:n asedirektiiviehdotus ei nykymuodossaan ole Suomen hyväksyttävissä. Ehdotus heikentäisi merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan edellytyksiä. Suomen on haettava direktiiviin vähintään poikkeusta kansallisen puolustuksensa turvaamiseksi.

Suuri valiokunta päätti 16. joulukuuta eduskunnan kannan EU:n asedirektiivin muuttamista koskeviin neuvotteluihin. Valiokunta hyväksyi lausunnon (SuVL 5/2015), jossa se yhtyy valtioneuvoston kantaan eduskunnan hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä puolustusvaliokunnan lausuntojen mukaisesti. Valiokunta päätti lähettää lausunnon Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille.

Suuri valiokunta tukee asedirektiiviehdotuksen tavoitetta EU:n sisäisen turvallisuuden vahvistamisesta. Erikoisvaliokuntien tavoin suuri valiokunta katsoo kuitenkin, ettei direktiiviehdotus esitetyssä muodossaan edistä turvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien direktiiviehdotusta koskeviin kielteisiin arvioihin.

Direktiiviehdotuksessa lippaallisten itselataavaa kertatulta ampuvien siviilikäyttöön valmistettujen ampuma-aseiden, jotka muistuttavat sarjatuliaseita, hankinta ja hallussapito kielletään yksityishenkilöiltä myös deaktivoituna. Suuri valiokunta katsoo, että kielto olisi huomattavan kielteinen maanpuolustuksen kannalta, koska se heikentäisi merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan järjestely- ja toimintaedellytyksiä. Suomessa on laaja joukko sodanajan joukkojen ulkopuolisia ja niin sanottuun varareserviin kuuluvia reserviläisiä, joiden harjoittelu tapahtuu vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kautta.

Suuri valiokunta korostaa, että vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja siihen liittyvä ampumatoiminta perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen toimintaa ohjaa hallituksen nimittämä neuvottelukunta. Toimintaa ei siten voi missään olosuhteissa rinnastaa tavanomaiseen yhteiskunnalliseen vapaaehtoistoimintaan. Valiokunta toteaa, että komission esityksen hyväksyminen nykyisen kaltaisena lopettaisi tämän maanpuolustuskyvyn ylläpitoa tukevan reserviläistoiminnan. Tällainen lopputulos ei ole Suomen hyväksyttävissä.

Suuri valiokunta tukee valtioneuvoston tavoitetta siitä, että Suomi esittää EU:n neuvostossa kiellon poistamista direktiivistä tai vähintään sen osalta tulisi direktiiviin saada kansallinen poikkeusmahdollisuus viranomaisen valvoman, maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän ampuma-asetoiminnan, kuten reserviläistoiminnan vahvistamiseksi.

Voimaantullessaan ehdotetun kaltaisilla ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa rajoittavilla määräyksillä olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia vapaaehtoisen maanpuolustustyön lisäksi metsästykseen sekä urheiluammunnan ja asekeräilyn harjoittamiseen. Suomessa on jo nykyisen asedirektiivin voimassa ollessa luotu varsin tiukat, mutta toimivat ja valvotut järjestelyt, jotka mahdollistavat turvallisen ja hallitun ase-, ampuma- ja reserviläisharrastuksen, metsästyksen, kilpailemisen sekä asekeräilyn. Suomen järjestelyt toteuttavat asedirektiivin tavoitteita paremmin kuin komission ehdotus.

Suuri valiokunta pitää EU:n yhteisiä toimenpiteitä vakavan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa erittäin tärkeinä. EU-sääntelyä kehittäessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota laittomien aseiden kauppaan ja asevälittäjien toiminnan valvontaan. Pääasialliset hankintakanavat laittomiin tarkoituksiin ovat juuri laittomat asevälittäjät sekä entisiltä ja nykyisiltä kriisialueilta lähtöisin oleva kansainvälinen asekauppa. Valiokunta katsoo myös, että nettikauppaa on voitava säädellä EU-tasoisesti nykyistä tiiviimmin ja on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi tulostettujen aseiden ennaltaehkäisyyn.

Direktiiviä koskevassa vaikuttamistyössä on tärkeätä tuoda esille, ettei Suomen tavoitteena ole estää direktiivin tavoitteiden eteneminen maissa, joissa on tarvetta tiukemmalle sääntelylle. Suomi hakee poikkeusta oman kansallisen puolustuksensa ja sitä koskevien erityisolosuhteiden turvaamiseen. 

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat