Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Talousvaliokunnan mietintö sähköhyvityksestä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennyksestä valmistui

Julkaistu 20.2.2023 18.05

Talousvaliokunnan mietintö sähköhyvityksestä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennyksestä valmistui

Talousvaliokunta sai maanantaina 20. helmikuuta valmiiksi mietintönsä esityksestä takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennyksestä (HE 324/2022 vp). Mietintö on yksimielinen.

Talousvaliokunta esitti hyvityksen toteuttamisen ja maksutuksen varmistamiseksi sen laskentaperusteiden yksinkertaistamista siten, että tuen toisen erän perusteena käytettäisiin tammikuun kulutus- ja hintatietoja.

Valiokunta kiinnitti huomiota asiantuntijakuulemisessa korostuneeseen huolenaiheeseen siitä, että jopa viidennes sähköhyvityksestä päätyy hyvätuloiselle kymmenykselle ja kolmannes pienituloisimmalle puolikkaalle. Kohdentumisongelman taustalla on se, että sähkönkäyttö on suurempaa isotuloisissa asuntokunnissa. Talousvaliokunta arvioi, että nyt ehdotetun tuen sitominen tulotietoihin olisi kuitenkin ollut teknisesti ongelmallista, ellei mahdotonta ja voinut vähintäänkin vaarantaa tuen nopean toteuttamiskelpoisuuden.

Nyt säädettävästä tuesta huolimatta ratkaisematta jää määräaikaisten sähkösopimusten ongelma. Sähkön hinnan voimakas vaihtelu ja poikkeuksellinen nousu ovat johtaneet siihen, että huomattava määrä kuluttajia on tehnyt määräaikaisia sähkösopimuksia perustuen syksyn korkeisiin hintaodotuksiin.

Talousvaliokunta peräänkuuluttaa alan yhteiskuntavastuun merkitystä asiassa ja vetoaa yrityksiin kalliiden määräaikaisten sopimusten kohtuullistamiseksi omatoimisesti: kyse on myös pitemmän aikavälin kilpailutekijästä. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella ratkaisuja määräaikaisten sopimusten ongelmaan voidaan selvittää myös voimassa olevan lainsäädännön puitteissa erityisesti kuluttaja-asiamiehen toimin.

Lakiehdotusten lisäksi, talousvaliokunta ehdottaa kahta lausumaa:

”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi sähköhyvityksen ja muiden tukimuotojen toimivuutta sekä ryhtyy kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi.”

sekä

”Eduskunta edellyttää sellaisten lainsäädännöllisten välineiden valmistelua, joilla kyetään vastaamaan kohtuuttomaan energian hintojen nousuun kuluttajille ja pk-yrityksille nyt laadittuja tukikeinoja paremmin kohdentuen poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Valmistelua on edistettävä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla välittömästi.”

Lue talousvaliokunnan mietintö (TaVM 50/2022 vp) eduskunnan verkkosivuilta

Aihealueet
Talousvaliokunta; Valiokunnat