Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Talousvaliokunta: Korkokattosääntelyä tiukennettava

Julkaistu 27.2.2019 12.30

Talousvaliokunta: Korkokattosääntelyä tiukennettava

​Eduskunnan talousvaliokunta ehdottaa mietinnössään tiukennuksia ja valvonnan siirtämistä Finanssivalvontaan. Mietintö liittyy hallituksen esitykseen kuluttajaluottosopimusten ja eräitä muiden kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamiseen (HE 230/2018 vp).

Korkokattosääntelyä tiukennetaan. Talousvaliokunta ehdottaa mietinnössään vakuudettomien kuluttajaluottojen korkokaton laskettavaksi 20 %:iin. Nykyisin luottoja myönnetään myös kuluttajille, joilla ei ole mahdollisuuksia selviytyä takaisinmaksusta. Korkeakorkoisten pienlainojen markkinoinnissa saatetaan jopa korostaa, että maksuhäiriöitä ei katsota uuden luoton saamisen esteeksi. Talousvaliokunta katsoo, että enimmäiskorkoa on laskettava niin alas, että luotonantajan on välttämätöntä selvittää maksukyky. Talousvaliokunnan ehdottamat muutokset edesauttavat todennäköisesti velkakierteiden katkeamista nykyistä aiemmin, jolloin mahdollisuudet järjestellä velallisen tilanne paranevat. 

Valvonta Finanssivalvontaan. Talousvaliokunnan mukaan lain rikkomisen seuraamukset on oltava ankarat. Ottaen huomioon korkeakorkoisten pienlainojen vaikutukset kansantaloudelle, on niiden valvonta järjestettävä nykyistä tehokkaammin siirtämällä valvonta Finanssivalvontaan. 

Talousvaliokunta arvioi, että näiden muutosten jälkeenkin lainsäädäntö voi olla riittämätön kitkemään velkaantumiskehitykseen liittyviä ongelmia, minkä vuoksi myös muita toimia tarvitaan. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että sosiaalisen luototuksen saatavuutta kattavasti koko maassa edistettäisiin. Valiokunta kiirehtii myös positiivisen luottotietorekisterin valmistelua.

 

Lausumat:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkoin kuluttajaluottojen hintasääntelyn vaikutuksia kustannuksiltaan kohtuuttomien kuluttajaluottojen tarjontaan ja hintoihin sekä ryhtyy tarvittaessa välittömästi lisätoimiin.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi pikaisesti ulosoton suojaosuusjärjestelmän ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioon otettavien velallisen välttämättömien elinkustannusten tason kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin kuluttajien velkaantumisongelmien ennaltaehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi muun muassa arvioimalla maksuhäiriötietojen säilytysaikojen tarkoituksenmukaisuutta ja selvittämällä korkeakorkoisten vakuudettomien kuluttajaluottojen mainonnan rajoittamista sekä selvittää mahdollisuuksia parantaa sosiaalisen luototuksen saatavuutta.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti selvittämään ja valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan Finanssivalvonnan riittävät ja tehokkaat valtuudet valvoa ja sanktioida korkeakorkoisten pienlainojen tarjoajien toimintaa.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen siitä, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja ryhtyy selvityksen pohjalta tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin asian vaatimiin toimenpiteisiin.  

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiinnittää huomiota talousosaamisen lisäämiseen eri asteisessa koulutuksessa velkaantumisongelman ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

 

 

Mietintö on julkaistu verkkosivuilla:

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/TaVM+39/2018

 

HE 230/2018 käsittelytiedot

Aihealueet
Talousvaliokunta; Valiokunnat