Talousvaliokunta puoltaa ravintoloiden tukemista koskevan hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna

Julkaistu 20.5.2020 14.00
Muokattu 20.5.2020 15.22

Talousvaliokunta puoltaa ravintoloiden tukemista koskevan hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna

​Talousvaliokunta on antanut mietintönsä (TaVM 11/2020 vp) hallituksen esityksestä laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (HE 67/2020 vp). Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muutettuna.

Hyvityksen perusteen ja enimmäismäärän osalta valiokunta ehdottaa, että vertailuajanjakosäännöstä laajennetaan siten, että hallituksen esityksessä ehdotetun tammi-helmikuun rinnalle tuodaan toinen vaihtoehto, joka on vuoden 2019 huhti-toukokuu. Tällöin viiteajanjakso osuu täsmällisemmin siihen vuodenaikaan, johon rajoitustoimet ovat nyt kohdistuneet. Toimivaltainen viranomainen valitsee näistä vertailulukemista ravitsemisliikkeen hyvityksen saamisen kannalta edullisemman vaihtoehdon viran puolesta ja koneellisesti.

Talousvaliokunta ehdottaa myös säädöstä täydennettäväksi siten, että siinä huomioitaisiin ne ravitsemisyritykset, jonka käytössä oleva henkilöresurssi hankitaan ostopalveluina.

Hyvityksen ja muiden tukien yhteensovittamisen osalta talousvaliokunta katsoo, että ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämien tukien kohde on lähtökohtaisesti toinen kuin nyt esitetyn kustannushyvityksen. Siltä osin kuin tässä laissa tarkoitettu hyvitys on tosiasiallisesti päällekkäinen muiden tukien, erityisesti ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämien tukien tai valmisteilla olevan yleistuen, ns. kustannustuen kanssa, yhteensovitus tulee tehdä näitä tukia koskevien päätösten ja tukien maksatuksen yhteydessä. Tässä yhteensovittamisessa on huomioitava toisaalta tukijärjestelmien erilaiset tarkoitukset ja toisaalta varmistettava ettei tukien kasautumista ja ylikompensaatiota EU-sääntelyn näkökulmasta tapahdu.

Mietinnön ja siihen sisältyvät eriävät mielipiteet voi pian lukea eduskunnan sivuilta.​

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) ja varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti (kesk.) esittelivät mietinnön tiedotustilaisuudessa heti valiokunnan kokouksen jälkeen. Katso tiedotustilaisuus täällä.​

Aihealueet
Talousvaliokunta