Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eduskunta käsitteli ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin suunnitelmaa

Julkaistu 13.3.2018 17:40
Muokattu 13.3.2018 18:08

Eduskunta käsitteli ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin suunnitelmaa

​Eduskunta käsitteli tänään täysistunnossa Suomen ilmastopolitiikan vuodelle 2030 ulottuvaa suunnitelmaa.

Niin sanottu keskipitkän aikavälin suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita eli ns. taakanjakosektoria. Suunnitelma asettaa kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja määrittelee, millä toimilla on tarkoitus varmistaa tavoitteen saavuttaminen.

Käsittelyn pohjana täysistunnossa oli ympäristövaliokunnan mietintö (YmVM 1/2018), jonka valiokunta antoi suunnitelmaa esittelevästä valtioneuvoston selonteosta (VNS 7/2017).

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) esitteli täysistunnossa mietinnön, jonka kannanottoehdotuksen mukaan eduskunta edellyttää valtioneuvostoa mm. varmistamaan selonteossa esitettyjen lisätoimenpiteiden rahoituksen, tarkastelemaan päästövähennysten tuomaa taloudellista kasvupotentiaalia ja toteuttamaan ilmastokasvatusta kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) vastasi täysistunnossa mietinnön huomioihin ja kansanedustajien puheenvuoroihin. Tiilikainen kiitti valiokuntaa perusteellisesta työstä ja nosti esille ilmastosuunnitelman esittelyn jälkeen EU-tasolla tehdyt Suomelle suotuisat päätökset, jotka ovat antaneet tukea Suomen suunnitelmalle.

Ministeri totesi ympäristövaliokunnan ehdotusten olevan hyviä ja kannatettavia: ”Osa niistä on jo hyvässä toteutusvaiheessa, ja osa varmasti tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten voidaan vielä paremmin edetä.”

Ministereistä keskusteluun osallistui myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.), sillä taakanjakosektorin päästövähennykset koskevat keskeisesti liikennettä.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyy vastalause, jonka täysistunnossa esitteli edustaja Olli Immonen (ps.). Eduskunta äänestää asiasta keskiviikon 14.3. täysistunnossa.

Aihealueet
Täysistunto; Ympäristövaliokunta