Useita hallituksen esityksiä päätökseen eduskunnan toisessa käsittelyssä

Julkaistu 30.11.2016 18.00
Muokattu 30.11.2016 18.21

Useita hallituksen esityksiä päätökseen eduskunnan toisessa käsittelyssä

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 30. marraskuuta seuraavat hallituksen esitykset täysistunnon toisessa käsittelyssä.

Täysistunnon toinen käsittely merkitsee asian käsittelyn päättymistä eduskunnassa ja lain voimaantuloa esityksiin sisältyvien aikataulujen mukaisesti. 

Eduskunnan 30.11.2016 hyväksymät täysistunnossa hyväksymät esitykset:

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta (HE 136/2016 vp)

Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 136/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 74, 84/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
(HE 163/2016 vp)

Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 163/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 184/2016 vp)

Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.


Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2016 vp)

Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
(HE 220/2016 vp)

Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 220/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lisätiedot ja äänestysjakaumat täysistunnon pöytäkirjassa (30.11.2016)

Aihealueet
Täysistunto