Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen

Julkaistu 21.12.2021 11.15
Eduskuntatalo

Eduskunta hyväksyi tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 21. joulukuuta tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen (He 226/2021). Esityksen hylkäämistä koskeva esitys hävisi äänestyksessä äänin 106-36. Lakiehdotusten toinen käsittely ja asian käsittely eduskunnassa päättyi.

Lakimuutoksella jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevia tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaoloa 30.6.2022 saakka. Sääntelyn tarkoituksena ja tavoitteena on edelleen suojata ihmisten terveyttä ja henkeä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävyyttä. Taustalla on erityisesti tavoite suojata perustuslaillista oikeutta terveyteen ja elämään ehkäisemällä covid-19-tartuntoja, edistämällä väestön terveyttä sekä turvaamalla jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Samalla tavoitteena on mahdollistaa palvelujen terveysturvallinen käyttö ja siten edistää elinkeinovapautta ja sivistyksellisiä oikeuksia.  

Eduskunnan täysistunnoissa 21. joulukuuta oli ensimmäisessä käsittelyssä kaksi esitystä: 

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin tartuntatautilain väliaikaista muutosta koskevan esityksen sisältö sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Esityksellä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamisesta covid-19-taudilta (StVM 37/2021 - He 230/2021). 

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin myös Covid 19 – testimateriaalien väliaikaista arvonlisäverotusta koskeva muutos. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tiistaina 21.12. esitystä koskevan mietinnön yksimielisenä (VaVM 34/2021). Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puolsi esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Esityksessä Covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet vapautettaisiin verosta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. 

Lakiesitykset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamisesta covid-19-taudilta. (He 230/2021) sekä arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (He 233/2021) edellyttävät eduskunnassa vielä 2. käsittelyn, joka on tiistaina 28. joulukuuta klo 14 alkavassa täysistunnossa. 

(toinen käsittely lakiehdotuksen täysistuntokäsittelyn vaihe, jossa eduskunta päättää lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Toinen käsittely pidetään aikaisintaan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisestä. Siinä ei voida enää puuttua lain sisältöön. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää myös mahdollisista lausumista asian johdosta. Eduskunnan päätös lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan valtioneuvostolle eduskunnan vastauksella.) 

Lisätiedot esitysten sisällöistä ja asiakirjoista:  

 
Aihealueet
Täysistunto