Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi Sallan kansallispuiston perustamisen

Julkaistu 17.11.2021 14.05
Maisema Sallan kansallispuiston alueelta

​Kuva​: Jari Kleemola / Eduskunta

Eduskunta hyväksyi Sallan kansallispuiston perustamisen

Sallan kansallispuiston perustamista koskeva esitys hyväksyttiin eduskunnassa tiistaina 23. marraskuuta. 

Kansallispuisto perustetetaan Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Sallan kansallispuisto on Suomen 41. kansallispuisto. Kansallispuistoon kuuluu noin 9 983 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Kansallispuiston perustamisen yhteydessä muutetaan Sallatunturin luonnonsuojelualueen rajausta ja luonnonsuojelualueen nimeksi tulisi Rämiäjängän luonnonsuojelualue.  

Toteuttamalla Sallatunturin valtion alueiden suojelu kansallispuistona alueen yleistä tunnettavuutta halutaan tukea ja parantaa alueen yleisöpalveluita. Kansallispuistostatuksen tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa luonto- ja kulttuurimatkailukohteena ja luoda uusia mahdollisuuksia kestävälle matkailun yritystoiminnalle sekä lähialueyhteistyölle luontomatkailussa. Alueen hyvä saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä edistäisi kestävää ja vähähiilistä matkailua. Yleisenä lähtökohtana luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä poikkeamisen perusteita arvioitaessa on ollut se, että kansallispuiston perustamisen tavoitteena on ensisijaisesti luonnon ja luontoarvojen pitkäjänteinen suojelu. 

Kansallispuiston perustamiskustannuksiin varaudutaan vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa. Kertaluonteinen 4,5 miljoonan euron investoinkustannus on tarkoitus kattaa Metsähallituksen rahoituksella ja osaksi talousarviomomenttien välisillä siirroilla. Esityksen mukaan kansallispuiston alueen ylläpitokustannuksiin varataan nykyistä ylläpitokustannusta vastaava määräraha. Ympäristövaliokunta esitti mietinnössään huolensa ylläpitorahoituksen riittävyydestä, sillä investointirahoituksella uudistettujen ja laajennettujen palvelurakenteiden kunnossapito edellyttää lisärahoitusta. Myös kasvava kävijämäärä, jota kansallispuiston perustamisella tavoitellaan, lisää rakenteiden hoito- ja ylläpitokustannuksia. 

Kansallispuiston perustamista koskeva aloite on tullut Sallan kunnalta. Kunnan toteuttama selvitystyö sekä paikallisten asukkaiden ja yhdistysten osallistaminen valmisteluun ovat olleet lähtökohtana kansallispuiston perustamiselle. 

Ympäristövaliokunta hyväksyi Sallan kansallispuistoa koskevan mietinnön 10. marraskuuta. Mietinnössään valiokunta teki esitykseen muutosehdotuksia koskien rauhoitussäännöksiä sekä metsästysoikeuksia kansallispuiston alueella. Valiokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkopalvelusta. Avaa mietintö tästä. 

 Eduskunta vahvisti täysistunnon 1. käsittelyssä lakiesityksen sisällön keskiviikkona 17. marraskuuta. 

(Tiedotteen sisältöä on päivitetty 24.11.2021 eduskunnan täysistunnon II käsittelyn tiedoilla.  Eduskunta hyväksyi 23.11.2021 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 104/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.) 


Aihealueet
Täysistunto