Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa tiistaina 28. joulukuuta tartuntalain väliaikaisen muuttamisen

Julkaistu 28.12.2021 16.50
Eduskunnan täysistuntosali 28. joulukuuta 2021

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa tiistaina 28. joulukuuta tartuntalain väliaikaisen muuttamisen

​Täysistunnossa hyväksytyllä muutoksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalle velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Keskeisenä tavoitteena on suojella asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan terveyttä ja palvelujärjestelmän kantokykyä. 

Täysistunnossa lakiesityksen hylkäämistä koskeva esitys hävisi äänin 107-32. 

​Tartuntatautilaki sisältää jo nyt säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijältä edellytettävästä rokotesuojasta. Väliaikaisella sääntelyllä täsmennetään, että jo voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuva velvoite koskee myös covid-19-tautia. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pitänyt tärkeänä, että nykyisessä epidemiatilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotesuojasta säädetään selkeästi ja siten, ettei työnantajan oikeudesta edellyttää rokotesuojaa covid-19-tautia vastaan ole epäselvyyttä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. 
 
Lain mukaan henkilö, jolla on lääketieteellinen syy sille, ettei hän voi ottaa covid-19-rokotetta, voi työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen. 
 
Työnantaja voi kuitenkin erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan.  
 
Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. Covid-19-suojan puuttuminen ei kuitenkaan muodosta työnantajalle irtisanomisperustetta.  
 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on korostanut muun työn tarjoamisen ensisijaisuutta työntekijän aseman turvaamiseksi. Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus on laaja ja se on voimassa koko työnteon estymisen ajan.

Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyyn ehdotetaan kuukauden siirtymäaikaa, jotta työnantajat ehtivät varmistua henkilöstön suojan riittävyydestä ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin ja rokottamaton henkilökunta voi tarvittaessa aloittaa rokotesuojan hankkimisen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 37/2021) tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta Lue lisää 

Aihealueet
Täysistunto