Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanosta

Julkaistu 14.12.2017 11:25
Muokattu 14.12.2017 11:28

Tietopaketti liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanosta

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti vireillä olevasta liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanosta Suomessa.

​Tarkoituksena on panna liikesalaisuusdirektiivi (EU) 2016/943 täytäntöön säätämällä erillinen liikesalaisuuslaki. Sen myötä yritysten on mahdollista aiempaa paremmin ennakoida, minkälaista oikeussuojaa ne voivat saada liikesalaisuuksiensa väärinkäyttötilanteissa.

Uuteen lakiin siirretään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa olevat säännökset liikesalaisuuksien suojasta. Työsopimuslakiin tehdään direktiivin edellyttämät täsmennykset ja viittaukset, ja tarkistuksia tehdään myös muihin lakeihin. Rikoslain mukaisiin rikosoikeudellisiin sanktioihin ei tule muutoksia.

Direktiivin täytäntöönpanon myötä liikesalaisuuden määritelmä yhtenäistetään. Liikesalaisuuslaissa säädetään muun muassa liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta ja käyttämisestä. Laissa säädetään myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista ja siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan liikesalaisuuden suojasta huolimatta ilmoittaa (whistleblowing). Lisäksi liikesalaisuuksiin liittyvät oikeussuojakeinot yhtenäistyvät.

Hallituksen esitys liikesalaisuuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018.

Eduskunnan kirjaston laatimaan tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanosta

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto