Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön

Julkaistu 11.3.2019 15.35

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön

​Eduskunta on hyväksynyt siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön sekä lain sotilastiedustelusta. Siviilitiedustelua koskeva lakiehdotus hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön (HaVM 36/2018) mukaisena ja sotilastiedustelua koskeva lakiehdotus hyväksyttiin puolustusvaliokunnan mietinnön (PuVM 9/2018) mukaisena.

Samalla eduskunta hyväksyi siviilitiedustelulainsäädännön osalta kolme lausumaa. Eduskunta edellyttää hallituksen: 
 1) seuraavan tarkkaan siviilitiedustelulainsäädännön tehokkuutta ja tuloksellisuutta, toimivuutta, oikeusturvan toteutumista ja muuta soveltamista ja
2) antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen 1 kohdassa tarkoitetusta seurannasta ja sen tuloksista ja
3) antavan eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaisvaltaisen seikkaperäisen selonteon tiedustelulainsäädännön toimivuudesta, tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, kehittämistarpeista, valvonnasta ja oikeusturvan toteutumisesta sekä muista asiakokokonaisuuteen liittyvistä relevanteista seikoista.

Sotilastiedustelulain osalta eduskunta hyväksyi lausuman: Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 36/2018
Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 9/2018
Eduskunnan kirjaston tietopaketti Tiedustelulait

Aihealueet
Täysistunto