Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suomen turvallisuusympäristö puhutti tiedustelulakien lähetekeskustelussa

Julkaistu 20.2.2018 20.00

Suomen turvallisuusympäristö puhutti tiedustelulakien lähetekeskustelussa

​Eduskunta keskusteli tiedustelulaeista tiistaina. Lähetekeskustelussa olivat hallituksen esitykset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta, hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi esittelypuheenvuorossaan, että Suomen turvallisuusympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla.

"Muutokset liittyvät ennen kaikkea kolmeen ilmiöön. Ensinnäkin, vakavimmat kansallista turvallisuutta uhkaavat tekijät liittyvät aiempaa useammin Suomen ulkopuolisiin tapahtumiin. Turvallisuus siis kansainvälistyy. Ulkomaista alkuperää olevan ja siellä syntyvän uhan seuraukset myös näkyvät Suomessa selvästi aiempaa nopeammin siitä, kun ilmiö on ulkomailla syntynyt."

Mykläsen mukaan turvallisuusympäristön muutoksiin on pystyttävä vastaamaan ajanmukaisella turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksien päivittämisellä sekä parantamalla viranomaisten suorituskykyä, jotta Suomi edelleen myös 2020-luvulla on maailman turvallisimpiin kuuluva maa.

"Tällä hetkellä suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuudet reagoida näihin voimistuviin uhkiin ovat valitettavan merkittävässä epäsuhdassa uhkien toteutumisesta aiheutuvien vahinkojen ja vaarojen kanssa." 

Tiedustelun valvonnan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) muistutti, että tiedusteluviranomaisten uudet valtuudet eivät ole itsetarkoitus, vaan keino.

"Turvallisuus on hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen kulmakivi ja tunnusmerkki. Jotta tämä kulmakivi säilyy paikoillaan ja pystytään tukemaan, sen vuoksi tämä suuri lakipaketti on täällä eduskunnassa. On erittäin välttämätöntä, että valtiojohto ja muut vastuunkantajat ovat tarkkaan tietoisia ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta ja turvallisuusuhkista, jotta pystytään toimimaan. Kun tässä annetaan uusia valtuuksia tiedusteluviranomaisille, se ei ole itsetarkoitus. Ei tämä ole supoa varten, vaan se on meitä varten. Tämä täytyy muistaa: ei se ole itsetarkoitus." 

Lähetekeskustelun jälkeen tiedustelulakipaketti lähetettiin valiokuntakäsittelyyn.

Koko lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjassa.

Aihealueet