Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelun valvontaa koskevat lakiehdotukset

Julkaistu 20.12.2018 17.30

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelun valvontaa koskevat lakiehdotukset

​Eduskunnan toisessa käsittelyssä oli torstaina hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta sekä puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Käsittelyn pohjana oli perustuslakivaliokunnan mietinnöt PeVM 9/2018 ja PeVM 10/2018.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 199/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2018 vp sisältyvät päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Molempien asioiden käsittely päättyi.

Perustuslakivaliokunnan tiedote perustuslakivaliokunnan mietinnöistä siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta

Aihealueet