Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti EU:n tietosuojauudistuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Julkaistu 29.6.2017 13:15
Muokattu 29.6.2017 14:39

Tietopaketti EU:n tietosuojauudistuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti, johon on koottu taustatietoa EU:n tietosuojauudistuksesta.

​EU:n tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen EU:ssa, jolla on laajat vaikutukset organisaatioiden tiedonhallintaan ja se antaa entistä vahvemman tuen kansalaisten tietosuojalle. Tietopakettia päivitetään direktiivin ja asetuksen kansallisen täytäntöönpanon edetessä.

EU:n tietosuojauudistus lähti liikkeelle vuonna 2012. Globaali verkkoympäristö ja verkon palvelujen kehitys edellyttivät uudenlaisia näköaloja lainsäädäntöön. Lainsäädäntöuudistuksessa pyrittiin huomioimaan erityisesti henkilötietojen suoja perusoikeutena, digitaalitalouden kehitys ja rikollisuuden ja terrorismin torjunnan tarpeet.

Uudistuksen tulokseksi syntyivät tietosuojadirektiivi (EU) 2016/680 sekä yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, jotka astuivat voimaan 5.5.2016. Direktiivin kansallinen täytäntöönpano on tehtävä 6.5.2018 mennessä. Yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 28.5.2018 alkaen.

Kansallista täytäntöönpanoa varten perustettiin oikeusministeriöön kaksi työryhmää, joista toinen keskittyy tietosuojadirektiivin (EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano) ja toinen yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiin lakimuutoksiin (Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkastaminen).

Tietosuoja-asetuksen vaikutuksia selvittänyt oikeusministeriön asettama työryhmä on julkistanut mietintönsä ehdottaen, että säädettäisiin uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki.

Hallituksen esitys on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2017.

Lisätietoa tietopaketista: johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula, s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin EU:n tietosuojauudistuksesta ja sen täytäntöönpanosta Suomessa

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto