Tietopaketti Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta

Eduskunnan kirjaston ylläpitämään Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietopaketti vireillä olevasta Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta.

​Ahvenanmaan itsehallintolakia uudistettaessa tarkoituksena on huomioida yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Uudistusta valmistelevan Ahvenanmaa-komitean tulee toimeksiantonsa mukaan ehdottaa tarvittavia muutoksia itsehallintolakiin ja -järjestelmään.

Komitea julkaisi välimietinnön tammikuussa 2015. Välimietinnön mukaan uudistetussa itsehallintolaissa tulee määritellä Ahvenanmaan perustuslaillinen asema ja itsehallinnon valtiosääntöiset takuut. Komitean tulee esimerkiksi ehdottaa toimenpiteitä Ahvenanmaan taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi, tarkastella toimivallanjakoa maakunnan ja valtakunnan välillä sekä ehdottaa muutoksia tulkintaongelmia aiheuttaneisiin toimivaltasäännöksiin. Komitean loppumietinnön on tarkoitus valmistua keväällä 2017. 

Itsehallintolain uudistaminen tulee tapahtumaan perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tavoitteena on, että asiaan liittyvä hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä. Kun eduskunta on hyväksynyt lain, jätetään se lepäämään vuonna 2019 valittavan uuden eduskunnan hyväksyttäväksi.

Tietopakettiin on koottu hankkeeseen liittyvää eduskunta-aineistoa, uutisaineistoa, Ahvenanmaan asemaan liittyviä valtiosopimuksia ja historiallisia dokumentteja sekä kirjallisuutta. Tietopakettia tullaan täydentämään hankkeen edetessä. Tietopaketti on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Sari Koski, puh. 09 432 4493 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 


Tutustu tietopakettiin Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Kuva: Heidi Ikonen

Kirjasto

Julkaistu 8.3.2017 13:50
Muokattu 17.5.2017 15:46