Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti alaikäisavioliittojen poikkeuslupamenettelyn kumoamisesta

Julkaistu 5.11.2018 16:20
Muokattu 7.11.2018 11:34

Tietopaketti alaikäisavioliittojen poikkeuslupamenettelyn kumoamisesta

Oikeusministeriössä on valmisteltu esitys, jonka toteutuessa alaikäisen mahdollisuus saada poikkeuslupa avioitua jää maassamme oikeushistoriaan.

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi avioliittolain säännös, jonka mukaan oikeusministeriö voi erityisestä syystä myöntää alle 18-vuotiaalle luvan avioitua.

Nyt ehdotettu muutos noudattaa kansainvälistä kehityslinjaa. Alaikäisen mahdollisuudesta saada poikkeuslupa avioitumiselleen on viime vuosina luovuttu esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Myös YK:n piirissä on korostettu lapsiavioliittojen ennaltaehkäisemisen tärkeyttä.

Hallituksen esitys HE 211/2018 laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 25.10.2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut hankkeesta tietopaketin. Tietopakettiin on koottu lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: Johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, puh. 09 432 3402, sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin

Muita Eduskunnan kirjaston laatimia tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto