Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti kaksoiskansalaisuudesta valtion virassa

Julkaistu 16.5.2017 10:20
Muokattu 16.5.2017 11:13

Tietopaketti kaksoiskansalaisuudesta valtion virassa

Eduskunnan kirjasto on julkaissut tietopaketin lakihankkeesta, joka koskee kaksoiskansalaisuuden merkitystä valtion virkoihin nimitettäessä. Asiaa valmistellaan valtiovarainministeriössä.

​Kesäkuussa 2015 valmistuneen työryhmämietinnön työn jatkona on valmisteltu esitystä valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi on ollut lausuntokierroksella viimeksi maaliskuussa 2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukeväällä 2017 ja lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2018 alusta.

Esitysluonnoksen mukaan valtion virkamieslakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen säännös siitä, että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta ja siitä, että hänellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Tarkoituksena on myös muuttaa virkamieslakiin sisältyvää luetteloa niiden virkojen osalta, joihin vaaditaan Suomen kansalaisuus. 

Puolustusministeriössä ja sisäministeriössä on myös meneillään hankkeet kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön tarkentamiseksi puolustushallinnossa ja Rajavartiolaitoksessa. Näitä hankkeita koskevat esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Eduskunnan kirjaston laatimaan tietopakettiin (LATI) on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja uutisointia. Tietopakettia täydennetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin kaksoiskansalaisuudesta valtion virassa
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto