Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta

Julkaistu 9.4.2018 9:00
Muokattu 9.4.2018 9:00

Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta

Eduskunnan kirjastossa on valmistunut tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta.

​Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu uutta lakia kotoutumisen edistämistä. Lain tarkoituksena olisi edistää kotouttamista ja hyviä väestösuhteita. Esityksessä uudeksi laiksi säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät muutostarpeet. Kotoutumista edistettäisiin jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina.

Uusi laki korvaisi voimassa olevan lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). 

Luonnosta hallituksen esityksestä uudeksi kotoutumislaiksi on päivitetty touko–kesäkuussa 2017 käydyn lausuntokierroksen perusteella. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä keväänä.

Eduskunnan kirjaston laatimaan tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Mirja Pakarinen, puh. 09 432 3434 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin kotoutumislain uudistamisesta

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto