Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Tietopaketti lapsenhuoltolain uudistamisesta

Julkaistu 22.2.2017 15.45

Tietopaketti lapsenhuoltolain uudistamisesta

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti, johon on koottu tietoa ja aineistoa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Tietopakettia päivitetään lakihankkeen edetessä.

​Lain uudistamishanke on osa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa.

Oikeusministeriö on laatinut muistion lapsenhuoltolain muutostarpeista. Uudistamistarpeita on esimerkiksi:
- vuoroasumisjärjestelyjen sääntelyssä
- säännöksissä tuetuista ja valvotuista tapaamisista
- muiden kuin vanhempien tapaamisoikeuden vahvistamisessa
- tapaamisoikeuden toteutumisessa
- vastuussa lapsen tapaamiskustannuksista ja
- lasten kuulemisessa huoltoa koskevissa asioissa.

Lisäksi tavoitteena on nopeuttaa lapsia koskevien asioiden oikeudenkäyntimenettelyä ja arvioida sosiaaliviranomaisen selvityksen hankkimiseen liittyvien ongelmien lainsäädännöllisiä ratkaisutapoja.

Lakihankkeessa huomioidaan myös muun muassa isyyden kumoamisen vaikutus miehen asemaan lapsen huoltajana ja pohditaan vanhemmuussopimusten käyttöönottoa.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on lain uudistaminen hankkeen esivalmistelussa todettujen tai muutoin työryhmän tietoon tulevien epäkohtien korjaamiseksi. Työryhmän toimikausi päättyy 31.8.2017.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Sirkka-Liisa Korkeila, puh. 09 432 3441 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi


Tutustu tietopakettiin lapsenhuoltolain uudistamisesta
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto