Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti miehittämättömään ilmailuun puuttumisesta

Julkaistu 26.3.2018 10:55
Muokattu 26.3.2018 10:55

Tietopaketti miehittämättömään ilmailuun puuttumisesta

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti puolustusministeriön lakihankkeesta, joka koskee toimivaltuuksia puuttua puolustusvoimien kohteille uhkaa ja vaaraa aiheuttavaan miehittämättömään ilmailuun ja lennokkitoimintaan.

​Puolustusministerin 25.11.2016 asettama työryhmä on valmistellut ehdotukset puolustusvoimista annettuun lakiin tulevista uusista säännöksistä. Samalla arvioidaan rajapinnat muuhun lainsäädäntöön, muun muassa ilmailulakiin, aluevalvontalakiin sekä lakiin sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa. Poliisilla olisi jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella, ja yhteistyöstä poliisin kanssa olisi laissa nimenomaiset säännökset.

Työryhmämietintö on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 31.1.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2018 aikana. Uudet säännökset ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Eduskunnan kirjaston laatimaan tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua sekä uutisointia. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien toimintaan puuttumisesta.

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto