Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti nimilainsäädännön uudistamisesta

Julkaistu 31.1.2017 12:50
Muokattu 31.1.2017 12:50

Tietopaketti nimilainsäädännön uudistamisesta

Etu- ja sukunimen käyttöä koskeva nimilaki (694/1985) halutaan ajanmukaistaa vastaamaan perherakenteiden muutosten ja kansainvälistymisen asettamia vaatimuksia. Eduskunnan kirjasto on laatinut tietopaketin lain uudistamisesta.

​Lakihankkeessa pohdittavina ovat muun muassa sukunimisuoja, kotimaisen nimikäytännön suojeleminen, perheen nimiyhteys ja nimen muuttumattomuus sekä muut nimiin liittyvät yhteisölliset arvot suhteessa valinnanvapauteen.

Lisäksi maistraattien ja nimilautakunnan menettelytapoja nimenmuutoshakemuksissa on tarkoitus tehostaa ja käsittelyaikoja lyhentää. Myös nimilaissa olevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset tulisi muuttaa viittaamaan hakijan asuinpaikkaan kotipaikan sijaan.

Lain muutostarpeista järjestettiin kesällä 2016 Ota kantaa -palvelussa kysely, joka käsitteli muun muassa etunimen tai etunimiyhdistelmän hyväksyttävyyttä, etunimen sukupuolisidonnaisuutta, kaksiosaisten sukunimien sallittavuutta ja sukunimisuojan kattavuutta. Lakiuudistuksen tarpeellisuudesta oltiin runsaassa kolmessa tuhannessa vastauksessa pitkälti yhtä mieltä, mutta muutosten sisällön osalta mielipiteet jakautuivat selvästi.

Valmistelutyöryhmä asetettiin 21.6.2016 ja sen toimikausi päättyy 31.3.2017, jonka jälkeen työryhmämietintö lähetetään lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

Nimilain uudistamisella toteutetaan osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen sääntelyn sujuvoittamista koskevaa kärkihanketta.

Eduskunnan kirjaston LATI-tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, uutisointia, kansainvälistä vertailua ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoja: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461 tai s-posti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi


Perehdy tietopakettiin nimilainsäädännön uudistamisesta
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto