Tietopaketti saamen kielilain uudistamisesta

Saamen kielilaki on ollut voimassa vuodesta 2004. Käynnissä olevassa uudistushankkeessa tehdään kielilain kokonaisarvioinnin edellyttämät muutosehdotukset.

​Uudistustyössä huomioidaan lain käytännön soveltamisesta saatuja kokemuksia sekä lainsäädännössä tapahtunutta kehitystä. Saamen kielilain velvoitteet täsmennetään koskemaan maakuntatasoa. Laista ehdotetaan esimerkiksi poistettavaksi saamelaisen määritelmä ja viittaus saamelaiskäräjälakiin. 

Uudistushankkeella varmistetaan saamelaisten kielellisten oikeuksien tason säilyminen sekä maakunta- että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusprosesseissa. Saamen kielilain uudistaminen tehdään yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2017 ja lakimuutosten tulla voimaan kesällä 2017. 

Eduskunnan kirjasto on julkaissut tietopaketin, johon on koottu lakihankkeen tausta-aineistoa, kuten aiheeseen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja kirjallisuutta. 

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Sari Koski, puh. 09 432 4493 tai sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin saamen kielilain uudistamisesta
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja


Kuva: Katariina Guttorm

Kirjasto

Julkaistu 19.4.2017 11:30
Muokattu 21.4.2017 10:51