Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjastolta tietopaketti saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanosta

Julkaistu 18.1.2018 8:40
Muokattu 18.1.2018 8:40

Kirjastolta tietopaketti saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanosta

Eduskunnan kirjastossa on valmistunut tietopaketti saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanosta.

​Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta.

Saavutettavuusdirektiivin avulla pyritään parantamaan verkkopalveluita tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisesti 23.9.2018 mennessä.

Valtiovarainministeriö asetti 31.1.2017 työryhmän valmistelemaan saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon vaatimat päätösesitykset. Väliraporttinsa luonnoksessa työryhmä esittää, että saavutettavuusdirektiivin kansallinen implementointi tehdään omana säädöksenään.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2018.

Eduskunnan kirjaston laatimaan tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Mirja Pakarinen, puh. 09 432 3434 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 


Tutustu tietopakettiin saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanosta

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto