Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti sakkomenettelyn laajentamisesta

Julkaistu 21.9.2017 10:40
Muokattu 21.9.2017 10:41

Tietopaketti sakkomenettelyn laajentamisesta

Eduskunnan kirjaston ylläpitämään Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietopaketti vireillä olevasta esityksestä sakkomenettelyn laajentamiseksi.

​Hallituksen esitys HE 103/2017 eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2017. 

Sakkomenettelyn tosiasiallista käyttöalaa esitetään laajennettavaksi siirtämällä toimivalta ajokiellon määräämiseen poliisille. Rattijuopumuksia voitaisiin muutoksen johdosta käsitellä sakkomenettelyssä. Teon tunnustaminen ja seuraamuksen hyväksyminen eivät enää olisi sakkomenettelyn edellytyksenä. Tämän vastapainoksi muutoksenhakumahdollisuuksia lisättäisiin. Ajokieltomenettelyä yksinkertaistettaisiin ja mahdollisuuksia määrätä väliaikainen ajokielto päättymään laajennettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2019.

Tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, oikeusvertailua, aihetta käsittelevää kirjallisuutta sekä hanketta koskevaa uutisointia. Tietopakettia tullaan päivittämään eduskuntakäsittelyn edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Mirja Pakarinen, puh. 09 432 3434 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Tutustu tietopakettiin sakkomenettelyn laajentamisesta 
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Kuva: Helsingin poliisi

Aihealueet
Kirjasto