Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjastolta tietopaketti tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta

Julkaistu 19.2.2018 15:00
Muokattu 19.2.2018 15:00

Kirjastolta tietopaketti tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta

Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietoa vireillä olevasta tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta. Voimassa oleva tavaramerkkilaki vuodelta 1964 on lakiteknisesti vanhentunut ja epäyhtenäinen, koska siihen on tehty lukuisia muutoksia.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta.

Tällä kokonaisuudistuksella pannaan täytäntöön myös Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi (EU) 2015/2436, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Lisäksi uudistuksella saatetaan voimaan Singaporen tavaramerkkioikeudellinen sopimus vuodelta 2006. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2018.

Tietopakettiin on koottu valmisteluaineistoa, uutisia, kirjallisuutta ja oikeusvertailevaa aineistoa. Tietopakettia täydennetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto