Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti työntekijän irtisanomissuojan muuttamisesta

Julkaistu 9.11.2018 14:20
Muokattu 9.11.2018 14:20

Tietopaketti työntekijän irtisanomissuojan muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu esitys, jonka tarkoituksena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä muuttamalla työsopimuslain henkilöperusteista irtisanomista koskevaa sääntelyä.

​Erinäisten vaiheiden jälkeen irtisanomisen osalta esitetään, että irtisanomisperusteelta vaadittavaa asiallista ja painavaa syytä koskevassa kokonaisarvioinnissa otettaisiin huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Lainmuutoksella halutaan varmistaa, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otettaisiin riittävällä tavalla huomioon henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa. 

Osana lainuudistusta työttömyysturvalaissa säädettyä karenssia, eli työsuhteen päättymisen perustella asetettua korvauksetonta määräaikaa lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Hallituksen esitys HE 227/2018 laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 8.11.2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2019.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut hankkeesta tietopaketin. Tietopakettiin on koottu lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.


Tutustu tietopakettiin Työntekijän irtisanomissuojan muuttaminen
Muita Eduskunnan kirjaston laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Lisätietoa tietopaketista: Tietoasiantuntija Tommi Peuhkurinen, puh. 09 432 3465, sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Aihealueet
Kirjasto