Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen ja toinen osa lähetekeskustelussa

Julkaistu 24.1.2023 19.00

​Pääministeri Sanna Marin (sd.) esitteli tulevaisuusselonteon eduskunnalle.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen ja toinen osa lähetekeskustelussa

​Valtioneuvosten tulevaisuusselonteon osat 1 ja 2 olivat eduskunnan lähetekeskustelussa tiistaina. Esittelypuheenvuorossaan pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että osana selontekotyötä on kuultu ja osallistettu niin kansalaisia kuin sidosryhmiä. Valtioneuvoston kanslia on järjestänyt 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta yhdessä Erätaukosäätiön kanssa. Niiden tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä eri taustoista tulevien ihmisten kokemuksista ja ajatusmaailmasta. 

"Valtioneuvosto on eduskunnan edellyttämällä tavalla muuttanut selontekovalmistelua. Tulevaisuusselonteon valmistelu on kiinnitetty paremmin ministeriöiden yhteiseen ja jatkuvaan ennakointiin. Olemme eduskunnan edellyttämällä tavalla luoneet vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita. Olemme työstäneet myös sellaisia skenaarioita, joissa kansainvälisen yhteistyön kehityskulku ei ole toivotunlaista. Tämä ei ole ristiriidassa virallisten tavoitteiden edistämisen kanssa vaan varautumista vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin", pääministeri Marin sanoi.  

Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa on tehty ensimmäistä kertaa virkatyönä kaikkien ministeriöiden yhteistyössä. Selonteossa kuvataan neljä erilaista skenaariota maailmasta ja Suomen roolista. Varmuuksien sijaan skenaariotyössä keskitytään epävarmuuksien tunnistamiseen. Skenaarioiden taustalla ovat tulevaisuusselonteossa tunnistetut muutostekijät politiikassa, ympäristössä, taloudessa, teknologiassa ja yhteiskunnassa. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, Venäjän kehitys, suurvaltapolitiikka, työn murros, eriytyvä alue- ja kaupunkikehitys ja TKI-toiminnan merkitys kasvun tukena.

Selonteon toisessa osassa pohditaan, miten tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa ja lainvalmistelussa. Yhteiskunnallisten ilmiöiden laajuus ja kansainvälisempi sääntely-ympäristö tekevät lainsäädäntötyöstä monimutkaisempaa kuin ennen. Tämä edellyttää entistä parempaa vaikutusarviointia lainsäädännöltä, mutta myös strategisen tason ennakointia. 

​Eduskuntaryhmien puheenvuorot tulevaisuusselonteon käsittelyssä: 


Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan. 

Koko keskustelu luettavissa myöhemmin täysistunnon pöytäkirjassa​
Aihealueet
Täysistunto