Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tulevaisuusvaliokunta piti avoimen kokouksen teknologiasta, etiikasta ja kestävästä kehityksestä

Julkaistu 5.2.2019 16:00
Muokattu 6.2.2019 13:51

Tulevaisuusvaliokunta piti avoimen kokouksen teknologiasta, etiikasta ja kestävästä kehityksestä

Tulevaisuusvaliokunta piti avoimen kokouksen aiheesta "Teknologia, etiikka ja kestävä kehitys" 6. helmikuuta klo 9-11 Eduskuntatalon auditoriossa. Tilaisuuden verkkolähetyksen tallenne on nähtävissä 7.2. alkaen >>

Tilaisuudessa kuultiin neljä puheenvuoroa teknologiaan, etiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä tulevaisuushaasteista sekä julkistettiin professori Toni Ahlqvistin tulevaisuusvaliokunnalle kirjoittama raportti Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkainasetteluja: Radikaalit teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutkimus (TuVJ 4/2018). Raportti on luettavissa verkossa >>

Teknologian ennakointi ja uuden teknologian vaikutusten arviointi ovat tulevaisuusvaliokunnalle eduskunnassa osoitettuja tehtäviä. Tähän tehtävään liittyen valiokunnan radikaalit teknologiat -raporteissa on vuosina 2013 – 2018 tarkasteltu ja arvioitu tuhansien teknologisten sovellutusten tulevaisuuden näkymiä.

Nämä raportit muodostavat lähtökohdan professori Toni Ahlqvistin tekemälle selvitystyölle, jossa tarkasteltiin Radikaalit teknologiat-raporteissa esille nousseisiin kärkiteknologioihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja yhteiskunnallisia jännitteitä ja vastakkainasetteluja. Ei riitä, että tiedämme, minkälaisia laitteita meillä tulevaisuudessa on ja minkälaista osaamista näiden laitteiden valmistaminen ja käyttäminen edellyttävät. Vähintään yhtä tärkeää on ymmärtää uuden teknologian yhteiskunnalliset vaikutukset ja näihin vaikutuksiin liittyvät eettiset arvokysymykset.

Raportin julkistaminen liittyy myös tulevaisuusvaliokunnassa parhaillaan tekeillä olevaan tulevaisuusmietinnön toiseen osaan. Valiokunta sai 25 v -juhlakokouksessaan 16.11.2018 pääministeri Sipilältä haasteen määritellä Suomelle viisi yli hallituskauden ulottuvaa visionääristä tavoitetta. Tähän liittyen kaikkia tilaisuuden alustajia, professori Ahlqvistia, tutkija Heikki Saxénia, professori Markku Ollikaista ja apulaisprofessori Minna Ruckensteinia on pyydetty omalta osaltaan tunnistamaan julkisuudessa riittämättömälle käsittelylle jääneitä tulevaisuushaasteita erityisesti teknologian, etiikan ja kestävän kehityksen näkökulmista.  

Aihealueet
Tulevaisuusvaliokunta