Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä esityksiä lähetekeskustelussa

Julkaistu 4.12.2018 20.20
Muokattu 4.12.2018 20.28

​Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) täysistunnossa 4.12.2018

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä esityksiä lähetekeskustelussa

​Eduskunta kävi tänään lähetekeskusteluja puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä hallituksen esityksistä. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) esitteli esitykset täysistunnossa.

Hallituksen esityksen (HE 252/2018) mukaan Puolustusvoimien sotilasvirkaan, upseerin virkaan johtaviin opintoihin ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan tai rajavartijan peruskurssille voitaisiin nimittää vain henkilö, jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta Puolustusvoimissa.

Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittelyn etenemistä voi seurata verkkosivuillamme: Käsittelytiedot HE 252/2018 vp

Hallituksen esitys (HE 253/2018) koskien kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa antaisi valtiolle oikeuden puuttua sellaiseen kiinteistönomistukseen, joka vaarantaa Suomen kansallista turvallisuutta.

Tietoa lakihankkeen tavoitteista ja valmistelusta on koottu Eduskunnan kirjaston LATI-pakettiin.

Asia lähetettiin mietintöä varten puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittelytiedot: HE 253/2018 vp

Lisäksi lähetekeskustelussa oli tänään hallituksen esitys, jonka tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa (HE 254/2018). Uudistuksen myötä vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen siirtyisi ainoastaan Puolustusvoimien tehtäväksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisina hallintotehtävinä olisi mm. sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus ja kokonaan uutena tehtävänä erityisesti nuorille ja naisille suunnatun tutustumistoiminnan järjestäminen.

Asian käsittelytiedot: HE 254/2018 vp 

Aihealueet
Täysistunto