Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan muutoksia

Julkaistu 15.6.2017 18.00
Muokattu 15.6.2017 18.00

Virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan muutoksia

​Eduskunnan lähetekeskustelussa oli torstaina hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta (HE 70/2017).

Hallitus esittää, että nimitettäessä henkilöä valtion virkaan on nimitysharkinnassa varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta sekä siitä, ettei hänellä ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi turvallisuusviranomaiset voisivat selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan nykyistä laajemmin.

Muutokset esitetään tehtäväksi valtion virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin, ja ne liittyvät Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Asiaa valmisteltaessa päädyttiin ulkomaansidonnaisuuksiin liittyvien turvallisuuskysymysten yleisempään tarkasteluun sen sijaan, että säädettäisiin kaksoiskansalaisia koskevasta virkakiellosta eräisiin Suomen kansalaisuutta edellyttäviin virkoihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Keskustelun jälkeen asia lähetettiin valiokuntaan.

Aihealueet