Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa nollasopimusten kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Julkaistu 14.3.2017 17:00
Muokattu 14.3.2017 18:11

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa nollasopimusten kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö (TyVM 2/2017 vp)kansalaisaloitteesta nollasopimusten kieltämiseksi (KAA 5/2015 vp) on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Valiokunta jakaa kansalaisaloitteessa esitetyn huolen nollasopimuksilla työtä tekevien henkilöiden työsuhteen ehtojen ja toimeentulomahdollisuuksien turvaamisesta. Valiokunta edellyttää, että hallitus arvioi työaikalain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä lisäsääntelyn tarpeen epäkohtien korjaamiseksi.

Kansalaisaloitteen varsinaisena tavoitteena on nollatuntisopimusten kieltäminen työsopimuslailla. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että työaikalailla kiellettäisiin sellainen työnantaja-aloitteinen osa-aikatyö, jonka säännöllinen työaika on alle 18 tuntia viikossa. Kielto koskisi myös kiinteään viikkotyöaikaan perustuvia osa-aikatöitä. Valiokunta toteaa, että on monia tilanteita, joissa yrittäjällä on tarve teettää työtä vähemmän kuin 18 tuntia viikossa ja katsoo, ettei sellaisen työn teettämistä tule lainsäädännöllä estää.  

Valiokunta arvioi, että alle 18 viikkotunnin sopimusten kieltäminen saisi työnantajat etsimään työsopimuksen korvaavia keinoja työn teettämiseksi tai vaihtoehtoisesti supistamaan tältä osin toimintaansa. Vähäinen työvoimatarve katettaisiin omalla työllä, vuokratyöllä tai työntekijäasemassa olevat henkilöt siirtyisivät tekemään työtä yksinyrittäjinä. Pahimmassa tapauksessa työtä jätettäisiin teettämättä kokonaan. Valiokunta pitää tärkeänä, että työsopimus on vastaisuudessakin käyttökelpoinen tapa kattaa myös vähäistä ja satunnaista työvoimatarvetta.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö on 15.11.2016 asettanut työryhmän selvittämään nollatuntisopimusten pelisääntöjä. Työryhmän on määrä saada työnsä loppuun maaliskuun loppuun mennessä. Valiokunta edellyttää, että työryhmä etsii ratkaisuja kansalasialoitteessa esiin tuotujen epäkohtien korjaamiseen.

Mietintöön sisältyy 5 lausumaehdotusta, joissa edellytetään, että hallitus kiinnittää huomiota ja arvioi osana työaikalain kokonaisuudistusta nollasopimusten vaatiman lisäsääntelyn tarpeen.

Mietintöön jätettiin 1 vastalause. Vastalauseessa ei esitetä kansalaisaloitteen hyväksymistä, vaan ehdotetaan 5 lausumaa, joissa edellytetään, että hallitus antaa tarvittavat lakiesitykset nollasopimusten epäkohtien korjaamiseksi.

Aihealueet
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta; Valiokunnat