Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Työaikalain kokonaisuudistus

Julkaistu 30.10.2017 11:25
Muokattu 30.10.2017 11:25

Työaikalain kokonaisuudistus

Eduskunnan kirjaston ylläpitämään Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietopaketti vireillä olevasta työaikalain uudistamisesta.

​Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996. Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tästä syystä voimassa oleva lainsäädäntö päivitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita. Työaikalain uudistamisen jälkeen on tavoitteena uudistaa toinen työaikasääntelyn yleislaki, vuosilomalaki.

Pääperiaatteiden osalta lakiuudistuksessa on tarkoitus pidättäytyä voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa. Merkittävin uudistus on joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan. Työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun.

Työaikalain kokonaisuudistusta on selvittänyt kolmikantainen työryhmä, joka sai mietintönsä valmiiksi kesäkuussa 2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2018. Lain vaikutukset kohdistuisivat lain voimaantulon jälkeen solmittuihin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Säädöshanke perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, oikeusvertailua, aihetta käsittelevää kirjallisuutta sekä hanketta koskevaa uutisointia. Tietopakettia tullaan päivittämään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461 tai s-posti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi


Tutustu tietopakettiin työaikalain kokonaisuudistuksesta
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI)

Aihealueet
Kirjasto