Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

​Ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta

Julkaistu 8.12.2017 20.20
Muokattu 11.12.2017 13.03

​Ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta

​Eduskunnan täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä oli perjantaina alkuillasta hallituksen esitys, jossa muutettaisiin työttömyysturvalakia. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana. Lisäksi ehdotetaan, että omavastuuaika lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Esityksessä ehdotetaan myös, että työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia muutettaisiin niin, että valtion rahoitusosuus alennettua ansiopäivärahaa maksettaessa vastaisi peruspäivärahan suhteellista osuutta täydestä ansiopäivärahasta. Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien määrittelyyn ehdotetaan tehtäväksi muutos, jonka perusteella työttömyysetuuteen tehtävä alentaminen ei vaikuttaisi työttömyysetuutta mahdollisesti seuraavan sairausvakuutuslain mukaisen etuuden määrään.

Asian käsittelyä jatketaan maanantain 11.12.2017 täysistunnossa.

Koko eduskuntakeskustelu täysistunnon pöytäkirjassa.

Aihealueet