Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eduskunnan kirjastolta uusi tietopaketti pikaluottosääntelyn kehittämisestä

Julkaistu 27.11.2018 13:00
Muokattu 27.11.2018 13:37

Eduskunnan kirjastolta uusi tietopaketti pikaluottosääntelyn kehittämisestä

Pikaluottoja koskevia säännöksiä ollaan muuttamassa siten, että kaikkein kalleimpien luottojen aiheuttamat ongelmat vähenisivät.

​Verkossa ja tekstiviestein haettavia niin sanottuja pikaluottoja koskevia säännöksiä on muutettu tiukentavasti useaan otteeseen. Viimeksi vuonna 2013 kuluttajansuojalakiin tehtiin muutos, jolla asetettiin korkokatto lähes kaikille alle 2 000 euron suuruisille kuluttajaluotoille. 

Nyt ehdotettujen muutosten pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia. Korkokatto laajennettaisiin koskemaan myös vähintään 2 000 euron suuruisia luottoja. Korkokatto määriteltäisiin nykyisestä luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuvasta korkokatosta poikkeavasti siten, että laissa asetettaisiin yläraja nostetusta luotosta perittävälle korolle. 

Korkokaton rikkomisen seuraamuksia tiukennettaisiin siten, että kuluttajalla ei olisi korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan. 

Hallituksen esitys HE 230/2018 kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta annettiin eduskunnalle 15.11.2018. 

Tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461, sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 


Tutustu tietopakettiin Pikaluottosääntelyn kehittäminen

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti myös pikaluottolainsäädännön aikaisemmasta muuttamisesta. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta (207/2013) tuli voimaan 1.6.2013.

Aihealueet
Kirjasto