Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valmiuslain nojalla annettujen asetusten jatkaminen lähetekeskustelussa

Julkaistu 13.5.2020 17.15

Valmiuslain nojalla annettujen asetusten jatkaminen lähetekeskustelussa

​Eduskunta kävi keskiviikkona 13. toukokuuta lähetekeskustelun kahden valmiuslain nojalla annetun valioneuvoston asetuksen jatkamisesta. Asetukset koskevat kuntien oikeutta poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon määräajoista sekä työnantajan oikeutta poiketa väliaikaisesti työaikaa koskevista säännöksistä.

Kunnille on valmiuslain nojalla annetulla asetuksella myönnetty oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräjoista. Valioneuvosto esittää, että asetusta jatketaan 30.6.2020 saakka. Asetuksen mukaan kunta voi luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi. Kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei kuitenkaan saa vaarantaa potilaan terveyttä.

Valtioneuvosto esittää myös, että valmiuslain nojalla annettua asetusta työaikaa, vuosilomia ja työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa koskevista poikkeusjärjestelyistä jatketaan 30.6.2020 asti. Asetuksella varaudutaan tilanteeseen, jossa yhteiskunnan kriittisten toimintojen toimintakyky on vaarassa keskeytyä tai häiriintyä sen vuoksi, että henkilöstöä sairastuu tai joutuu karanteeniin tai tautitilanne aiheuttaa poikkeuksellista palvelutarvetta.

Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaa.

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Aihealueet
Täysistunto