Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2023 lisätalousarviosta valmistui

Julkaistu 24.2.2023 18.15

Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2023 lisätalousarviosta valmistui

Valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä vuoden 2023 lisätalousarvioksi valmistui perjantaina 24. helmikuuta (VaVM 46/2022 vp – HE 325/2022 vp). Mietintöön sisältyy 3 vastalausetta.

Hallitus esittää määrärahojen lisäämistä 2,1 mrd. eurolla ja varsinaisten tulojen alentamista nettomääräisesti 6 milj. eurolla.

Suurimmat menolisäykset esitetään valtiovarainministeriön hallinnonalalle hyvinvointialueiden rahoituksen vahvistamiseen (500 milj. euroa), työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle takautuvasti maksettavan määräaikaisen sähköhyvityksen kustannusten kattamiseen (388 milj. euroa) sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle määräaikaisten maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukien maksamiseen (96 milj. euroa).

Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että puolustushallinnon määrärahoja korotetaan noin 43 milj. eurolla ja hyväksytään Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2023-tilausvaltuuden (PVKEH 2023) korotus noin 702 milj. eurolla, mistä aiheutuvat menot jakaantuvat vuosille 2023—2027. Lisäyksillä korvataan Ukrainaan toimitettua materiaalia.

Valiokunta pitää niin ikään tärkeänä, että esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin avustuksiin osoitetaan lisäresursseja (20 milj. euroa), kuten myös nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen ja torjuntaan (19 milj. euroa).

Hyvinvointialueiden rahoituksen osalta valiokunta on esitykseen tyytyväinen ja toteaa, että alueiden onnistunut aloitus on keskeistä paitsi palvelujen toimivuuden, myös julkisen talouden kannalta. On mm. tärkeää, että alueet saavat tietojärjestelmät toimiviksi kokonaisuuksiksi, jotka tukevat ja edistävät palvelujen järjestämistä.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että hyvinvointialueet edistävät hoitoon pääsyä konkreettisesti ja varmistavat, että myös palvelujen tuottavuus paranee. Valiokunta kiinnittää myös vakavaa huomiota lasten tehohoidon akuutteihin ongelmiin.

Valiokunta ehdottaa, että vuoden 2023 lisätalousarviota sovelletaan 8.3.2023 alkaen.

Lue valtiovarainvaliokunnan mietintö (VaVM 46/2022 vp) eduskunnan verkkosivuilla

Lue hallituksen esitys vuoden 2023 lisätalousarvioksi (HE 325/2022 vp)

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat