Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa määrärahojen lisäämistä koronainfektion vuoksi annettuun lisätalousarvioon

Julkaistu 26.3.2020 16.20
Muokattu 26.3.2020 16.20

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa määrärahojen lisäämistä koronainfektion vuoksi annettuun lisätalousarvioon

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön (3/2020 vp) koskien hallituksen esitystä vuoden 2020 lisätalousarvioksi (HE 24/2020 vp). Tuntuvimmat resurssilisäykset kohdennetaan Business Finlandille sekä ELY-keskuksille koronaviruksesta aiheutuvien yritysten häiriötilanteiden ja niiden vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.  

Edellä mainitut määrärahalisäykset ovat yhteensä 652,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi valiokunta ehdottaa avustusvaltuuksiin (Business Finland, ELY-keskukset) yhteensä 800 miljoonan euron korotusta. Valiokunta ehdottaa lisäystä (34 milj. euroa) myös Huoltovarmuuskeskusten kautta tehtävään, mm. lääkintämateriaalin ja suojavarusteiden hankintaan. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tilanne on viime päivien aikana muuttunut nopeasti ja määrärahatarve kasvanut merkittävästi lisätalousarvioesityksen antamisen jälkeen. Siksi valiokunta ehdottaa em. resurssien lisäämistä yritystoiminnan tukemiseen sekä Huoltovarmuuskeskuksen hankintoihin.

Valiokunta korostaa, että nyt annettu lisätalousarvioesitys vastaa vain aivan akuutteihin tarpeisiin, ja että hallituksen tulee jatkossakin reagoida nopealla aikataululla välttämättömiin määrärahatarpeisiin, kuin myös Kansaneläkelaitoksen kasvaneisiin resurssitarpeisiin.

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä aloitteet LTA 1—8/2020 vp. Valiokunta ehdottaa aloitteiden hylkäämistä. 

Lisätalousarvio tulee voimaan 31.3.2020 alkaen.

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.

Mietintö käsitellään eduskunnan täysistunnossa tänään torstaina. 

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta