Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Veronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassa

Julkaistu 17.2.2017 15:35
Muokattu 20.2.2017 11:08

Veronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassa

​Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ennakoi suurelle valiokunnalle Ecofin-neuvoston (21.2.) ja euroryhmän (20.2.) tulevia kokouksia.

Ecofinin käsittelyssä on kompromissiesitys komission ehdotukseen ATAD2-direktiiviksi veronkierron torjumiseksi. Direktiivi koskee kolmansien valtioiden kanssa ilmeneviä hybridijärjestelyjä, jotka ovat seurausta oikeudellisen luonnehdinnan tai verokohtelun eroavaisuuksista eri oikeudellisissa järjestelmissä. Suomi on sitoutunut direktiivin tavoitteisiin ja pitää tärkeänä, että se toimeenpannaan nopeasti, Orpo totesi.

Valiokunnan keskustelussa käytiin läpi kompromissiehdotuksen sisältöä erityisesti koskien rahoitussektorille myönnettäviä poikkeuksia. Valiokunta päätti keskustelun jälkeen, ettei sillä ole huomautettavaa valtioneuvoston toimintalinjaan asiassa. Edustaja Timo Harakka (sd.) esitti keskustelussa edustaja Paavo Arhinmäen (vas.) kannattamana vastaehdotuksen, joka hylättiin äänin 16–6. Vastaehdotus on luettavissa valiokunnan kokouspöytäkirjasta eduskunnan verkkopalvelussa.

Ecofin käsittelee myös vastuuvapauden myöntämistä komissiolle varainhoitovuoden 2015 osalta. Suomi puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, mutta kiinnittää ministeri Orpon mukaan huomiota korkeaan maksujen kokonaisvirhetasoon (3,8 %) ja toteaa kokouksessa, ettei voi jatkossa myöntää vastuuvapautta, ellei kokonaisvirhetaso selvästi laske.

Valiokunnassa keskusteltiin muiden jäsenmaiden suhtautumisesta korkeaan kokonaisvirhetasoon ja vaikuttavista keinoista puuttua asiaan jatkossa.

Kreikan kehitys on ollut myönteistä

Euroryhmä käy keskustelun euroalueen talousennusteesta, kasvusta ja työllisyydestä sekä Kreikan talouden sopeutusohjelman toisesta väliarviosta.

Valiokunnan keskustelu painottui Kreikan tilanteeseen. Ministeri Orpo korosti Kreikan olevan oikealla tiellä. Sen tekemät uudistukset ovat onnistuneet ja talous kasvaa ennusteita paremmin. Valiokunnassa huomiota kiinnitettiin komission ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n suuriin näkemyseroihin mm. Kreikan velkakestävyydessä.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan komission ja IMF:n tulkintaeroja selittävät erilaiset arviot Kreikan poliittisen järjestelmän kyvystä pitää yllä nykyisin toimin saavutettavaa ylijäämän tasoa edelleen parantuvassa taloustilanteessa.

Suuri valiokunta sai kokouksessaan selvityksen myös 20.2. pidettävän kilpailukykyneuvoston aiheista. Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 24. helmikuuta.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat