Tietopaketteja

Eduskunnan kirjaston asiantuntijat laativat erilaisia tietopaketteja keskeisistä lainsäädäntöhankkeista sekä muista ajankohtaisista teemoista.

Tietopakettiin kootaan kattavasti erilaista aineistoa ja sen avulla voit syventää tietämystäsi aiheesta.

 Uusimmat Lakihankkeiden tietopaketit - LATI

 

 

Tiedonhallintalakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tiedonhallintalaki.aspxTiedonhallintalaki
Lukiolakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/lukiolaki.aspxLukiolaki
Kotoutumislain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kotoutumislain-uudistaminen.aspxKotoutumislain uudistaminen
Puolustusvoimien toimivaltuudet puuttua miehittämättömien ilma-alusten toimintaanhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/miehittamattomat-ilma-alukset.aspxPuolustusvoimien toimivaltuudet puuttua miehittämättömien ilma-alusten toimintaan
Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/aluekehittamisjarjestelma-ja-kasvupalvelujen-uudistaminen.aspxAluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen

 Lakihankkeiden tietopaketit

 ‭(Piilotettu)‬ Lakihankkeiden tietopaketit SH

 

 

Saamen kielilain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saamen-kielilain-uudistaminen.aspxSaamen kielilain uudistaminen
Vammaislainsäädännön uudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/vammaislainsaadannon-uudistus.aspxVammaislainsäädännön uudistus
Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpanohttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saavutettavuusdirektiivi.aspxSaavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano
Työaikalain kokonaisuudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tyoaikalaki.aspxTyöaikalain kokonaisuudistus
Ajokorttikoulutuksen kehittäminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/ajokorttikoulutuksen-kehittaminen.aspxAjokorttikoulutuksen kehittäminen
Adoptiolakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/adoptiolaki.aspxAdoptiolaki
Alkoholilain kokonaisuudistus https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/alkoholilain-kokonaisuudistus.aspxAlkoholilain kokonaisuudistus
Alkoholimainonnan rajoittaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/alkoholimainonnan-rajoittaminen.aspxAlkoholimainonnan rajoittaminen
Ampumarata- ja ampuma-aselakien muuttaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/aselait.aspxAmpumarata- ja ampuma-aselakien muuttaminen
Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovitteluhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/asiantuntija-avusteinen-huoltoriitojen-sovittelu.aspxAsiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu
Autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttaminen https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/autoverolain-ja-ajoneuvoverolain-muuttaminen.aspxAutoverolain ja ajoneuvoverolain muuttaminen
Biopankkilakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/biopankkilaki.aspxBiopankkilaki
Eläinsuojelulain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/elainsuojelulain-uudistaminen.aspxEläinsuojelulain uudistaminen
Esitutkintauudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/esitutkintauudistus.aspxEsitutkintauudistus
Eurooppalainen tutkintamääräyshttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/eurooppalainen-tutkintamaarays.aspxEurooppalainen tutkintamääräys
Hankintalain kokonaisuudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/hankintalain-kokonaisuudistus.aspxHankintalain kokonaisuudistus
Henkilöyhtiölain muuttaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/Henkiloyhtiolain-muuttaminen.aspxHenkilöyhtiölain muuttaminen
Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/ihmiskaupan-uhrit.aspxIhmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen
ILO:n alkuperaiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifiointihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/ILOn-alkuperaiskansoja-koskevan-yleissopimuksen-nro-169-ratifiointi.aspxILO:n alkuperaiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifiointi
Isyyslain uudistaminen https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/isyyslain_uudistaminen.aspxIsyyslain uudistaminen
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/julkisesta-tyovoima-jayrityspalvelusta-annetun-lain-muuttaminen.aspxJulkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen
Kalastuslain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kalastuslain-uudistaminen.aspxKalastuslain uudistaminen
Kansalaisaloitelakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kansalaisaloitelaki.aspxKansalaisaloitelaki
Kirjastolain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kirjastolain-uudistaminen.aspxKirjastolain uudistaminen
Kuluttajansuojalain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kuluttajansuojalain-uudistaminen.aspxKuluttajansuojalain uudistaminen
Kuntauudistus – Kuntarakennelakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kuntauudistus-kuntarakennelaki.aspxKuntauudistus – Kuntarakennelaki
Kuntien velvoitteiden vähentäminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kuntien-velvoitteiden-vahentaminen.aspxKuntien velvoitteiden vähentäminen
Lääkeväärennösdirektiivin kansallinen voimaan saattaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/Laakevaarennosdirektiivi.aspxLääkeväärennösdirektiivin kansallinen voimaan saattaminen
Lahjusrikossäännösten muutostarpeethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/Lahjusrikossaannosten-muutostarpeet.aspxLahjusrikossäännösten muutostarpeet
Metsähallituksen organisaatiouudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/metsahallituksen-organisaatiouudistus.aspxMetsähallituksen organisaatiouudistus
Metsälakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/metsalaki.aspxMetsälaki
Nollaenergiarakentaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/nollaenergiarakentaminen.aspxNollaenergiarakentaminen
Nuorisolain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/nuorisolain-uudistaminen.aspxNuorisolain uudistaminen
Nuorisotakuuhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/nuorisotakuu.aspxNuorisotakuu
Pelastustoimen uudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/pelastustoimen-uudistus.aspxPelastustoimen uudistus
Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/perheenyhdistamisen-edellytysten-tiukentaminen.aspxPerheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen
Perustulokokeiluhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/perustulokokeilu.aspxPerustulokokeilu
Pikaluottolainsäädäntöhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/pikaluottolainsaadanto.aspxPikaluottolainsäädäntö
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/poliisin-sailyttamien-henkiloiden-kohtelusta-annetun-lain-kokonaisuudistus.aspxPoliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus
Postilain kokonaisuudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/postilain-kokonaisuudistus.aspxPostilain kokonaisuudistus
Potilasdirektiivin toimeenpano Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/potilasdirektiivi.aspxPotilasdirektiivin toimeenpano Suomessa
Potilasvahinkolain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/potilasvahinkolain-uudistaminen.aspxPotilasvahinkolain uudistaminen
Puolustus- ja turvallisuushankintalakihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/puolustus--ja-turvallisuushankintalaki.aspxPuolustus- ja turvallisuushankintalaki
Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/rahanpesulainsaadannon-kokonaisuudistus.aspxRahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus
Rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/rikoksiin-syyllistyneiden-maasta-poistaminen.aspxRikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistaminen
Rikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/rikostaustan-tarkistaminen-vapaaehtoistoiminnassa.aspxRikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassa
Säätiölain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saatiolain_uudistaminen.aspxSäätiölain uudistaminen
Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/seksuaalirikosten_rangaistukset.aspxSeksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/sosiaali_ja_terveydenhuollon_asiakkaan_itsemaaraamisoikeus.aspxSosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus
Sosiaalihuoltolain uudistaminen https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/sosiaalihuoltolain-uudistaminen.aspxSosiaalihuoltolain uudistaminen

 Uusimmat tietopaketit muista aiheista

 

 

Ruotsi – oikeudellisia tiedonlähteitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Ruotsi.aspxRuotsi – oikeudellisia tiedonlähteitä
Pohjoismaiden neuvosto -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/pohjoismaiden-neuvostoPohjoismaiden neuvosto -tietopaketti
​Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/eduskunta-ja-itsenaistyminen-1917​Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopaketti
Historiallisia dokumenttejahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/historiallisia-dokumenttejaHistoriallisia dokumentteja
Brexit-tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eu/brexitBrexit-tietopaketti

 ‭(Piilotettu)‬ Muut tietopaketit SH

 

 

Ruotsi – oikeudellisia tiedonlähteitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Ruotsi.aspxRuotsi – oikeudellisia tiedonlähteitä
Pohjoismaiden neuvosto -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/pohjoismaiden-neuvostoPohjoismaiden neuvosto -tietopaketti
​Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/eduskunta-ja-itsenaistyminen-1917​Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopaketti
Historiallisia dokumenttejahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/historiallisia-dokumenttejaHistoriallisia dokumentteja
Brexit-tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eu/brexitBrexit-tietopaketti
Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-aanioikeus-110-vuottaNaisten äänioikeus 110 vuotta -tietopaketti
Eduskunta tekee päätöksen peruskoulusta -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/eduskunta-tekee-paatoksen-peruskoulustaEduskunta tekee päätöksen peruskoulusta -tietopaketti
Eduskunnan toiminta sota-aikana -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/eduskunnan-toiminta-sota-aikanaEduskunnan toiminta sota-aikana -tietopaketti
Suomen liittyminen Yhdistyneisiin kansakuntiin -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/Suomen-liittyminen-YKhonSuomen liittyminen Yhdistyneisiin kansakuntiin -tietopaketti
Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoaParisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopaketti
Kansanvallan tulikoe -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/kansanvallan-tulikoeKansanvallan tulikoe -tietopaketti
Eduskunta mukana rauhanteossa vuonna 1944 -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/Eduskunta-mukana-rauhanteossa-vuonna1944-tietopakettiEduskunta mukana rauhanteossa vuonna 1944 -tietopaketti
Eduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/Eduskunta-toteuttaa-tyoelakkeen1961-tietopakettiEduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopaketti
Kansainvälisen oikeuden tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/kansainvalisen-oikeuden-tietopakettiKansainvälisen oikeuden tietopaketti
Eduskuntavaalit 2015 -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/eduskuntavaalit2015-tietopakettiEduskuntavaalit 2015 -tietopaketti
Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eu/suomen-liittyminen-euSuomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketti
Venäjä - oikeudellisia tiedonlähteitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Venaja.aspxVenäjä - oikeudellisia tiedonlähteitä
Kansalaisvaikuttamisen tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/Kansalaisvaikuttamisen_tietopakettiKansalaisvaikuttamisen tietopaketti
Suomi valtiona -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/suomi-valtionaSuomi valtiona -tietopaketti
Saksan liittotasavalta – oikeudellisia tiedonlähteitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Saksan-liittotasavalta.aspxSaksan liittotasavalta – oikeudellisia tiedonlähteitä
Ranska - oikeudellisia tiedonlähteitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Ranska.aspxRanska - oikeudellisia tiedonlähteitä
Itävalta - oikeudellisia tiedonlähteitä https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Itavalta.aspxItävalta - oikeudellisia tiedonlähteitä
Belgia - oikeudellisia tiedonlähteitä https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/ulkomainen_oikeus/Sivut/Belgia.aspxBelgia - oikeudellisia tiedonlähteitä
YK-tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/ykYK-tietopaketti
Euroopan neuvosto -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/euroopanneuvostoEuroopan neuvosto -tietopaketti
Oikeuslähteet-tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/kotimaiset-oikeuslahteetOikeuslähteet-tietopaketti
EU-tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eu/eu-tietopakettiEU-tietopaketti
Euroopan talouskriisi -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eu/eu-talouskriisiEuroopan talouskriisi -tietopaketti
Valtiopäiväasiakirjat-tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/valtiopaivaasiakirjat-tietopakettiValtiopäiväasiakirjat-tietopaketti
Eduskunnan arkiston alkuperäis- ja muut aineistot -tietopakettihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/arkistonaineistot-tietopakettiEduskunnan arkiston alkuperäis- ja muut aineistot -tietopaketti