Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

2018

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) : a commentary / Lukas Feiler, Nikolaus Forgó, Michaela Weigl. Globe Law and Business,  2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Mitä muutoksia uusi kansallinen tietosuojalaki tuo käytännössä / Jukka Lång ja Tuomas Haavikko. Julkaistu Edilex-palvelussa 15.11.2018.
– Elektroninen aineisto on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa

Cross-border application of EU's general data protection regulation (GDPR) / Anna-Mari Taka. Sivut 124–152 teoksessa: 15 vuotta viestintäoikeutta : viestintäoikeuden vuosikirja 2017 / Päivi Korpisaari (toim.). Helsinki, 2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The new balancing between openness and transparency with data protection and privacy in the Nordics / Anna Aurora Wennäkoski. Sivut 153–176 teoksessa: 15 vuotta viestintäoikeutta : viestintäoikeuden vuosikirja 2017 / Päivi Korpisaari (toim.). Helsinki, 2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Koneoppiminen ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus lainmukaisesta, kohtuullisesta ja läpinäkyvästä käsittelystä / Ida Koskinen. Defensor Legis (2018) : 2, sivut 240–256. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa

Dataskyddsförordningen GDPR : förstå och tillämpa i praktiken / Wendleby, Monika & Wetterberg, Dag. Sanoma Utbildning, Stockholm 2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen vastuun jakautuminen EU:n ulkorajat ylittävässä henkilötietojen käsittelysuhteessa / Sonja Heiskala & Jenni Vinnari, Liikejuridiikka-lehti 1/2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Kauppakamari Tieto -palvelussa.

Miten henkilötietojen suoja rajoittaa paikkatietojen käyttämistä? / Päivi Korpisaari, Liikejuridiikka-lehti 1/2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Kauppakamari Tieto -palvelussa.

General Data Protection Regulation and the Blockchains / Cagla Salmensuu, Liikejuridiikka-lehti 1/2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Kauppakamari Tieto -palvelussa.

Henkilötietojen suoja EU-oikeudessa : yksityisyyttä yhteisön kustannuksella? / Susanna Lindroos-Hovinheimo. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 116 (2018) : 1, sivut 52–74. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa

New European General Data Protection Regulation : a practitioner's guide / Daniel Rücker, Tobias Kugler (toim.). C. H. BECK, 2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

2017

Henkilötietojen käsittely : EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset / Minna Hannikainen, et. al. Helsinki, Kauppakamari 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa – Verkkokirja on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Kauppakamari Tieto -palvelussa.

Post-reform personal data protection in the European Union : general data protection regulation (EU) 2016/679 / Mariusz Krzysztofek. Kluwer Law International B.V, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Miten kansallista lainsäädäntöämme pitää muuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi? / Olli Pitkänen, Päivi Korpisaari & Rauno Korhonen. Julkaisussa: Viestinnän muuttuva sääntely : viestintäoikeuden vuosikirja 2016 / Päivi Korpisaari (toim.). Helsinki, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pseudonymisation of personal data according to the general data protection regulation / Laura Tarhonen. Julkaisussa: Viestinnän muuttuva sääntely : viestintäoikeuden vuosikirja 2016 / Päivi Korpisaari (toim.). Helsinki, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Osaava tietosuojavastaava / Ari Andreasson, Jaana Riikonen & Arto Ylipartanen. Tietosanomat, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Tietosuoja-asetuksen huomiointi kilpailutettaessa julkisia hankintoja / Hansel, Hankinnat.fi, Kuntaliitto, Kuntahankinnat. 2017.

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling? Hansel, Upphandling.fi, Kuntaliitto, Kommunförbundet. 2017.

Analyysia ja visioita EU:n tietosuojasääntelystä. [Kirja-arvostelu] / Anette Alén-Savikko.
Julkaisussa: Lakimies, 2/2017, s. 298–304. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa

2016

EU-tietosuojan kokonaisuudistus. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI). VAHTI-raportti 1/2016.

Terveystiedot ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus / Marjut Salokannel. Julkaisussa: Defensor legis 4/2016, s. 534–548. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö ja uudistuva tietosuojasääntely / Tuomas Kaivola. Julkaisussa: Defensor Legis 5/2016, s. 862–872. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa. 

Hallinnolliset seuraamukset tietosuojan sanktiomekanismina / Mikael Koillinen. Julkaisussa: Defensor Legis 4/2016, s. 570–586. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Naamoja ja meemejä -henkilötiedoista sosiaalisessa mediassa / Anette Alén-Savikko. Julkaisussa: Defensor Legis 4/2016, s. 497–514. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät / Rauno Korhonen. Julkaisussa: Defensor Legis 4/2016, s. 599–606. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

2015

Reforming European Data Protection Law / Serge Gutwirth, Ronald Leenes & Paul De Hert (eds.). Springer, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

2014

Kansallinen tietosuojapolitiikka ja EU:n tietosuoja-asetus / Heikki Partanen. Julkaisussa: Viestintäoikeus nyt : viestintäoikeuden vuosikirja 2014, s. 162–173. Julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Kansallinen tietosuojapolitiikka ja EU:n tietosuoja-asetus / Heikki Partanen. Artikkeli teoksessa: Viestintäoikeus nyt: viestintäoikeuden vuosikirja 2014, s. 162–173. Julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Euroopan unionin tietosuojauudistus – erityisesti rekisterinpitäjän näkökulmasta / Petteri Rinkinen. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Oikeusinformatiikka. Maisterin tutkielma, 2014.

Uniform Protection by the EU – The EU Data Protection Regulation Salvages Informational Self-Determination / Jan Philipp Albrecht. Teoksessa: Data Protection Anno 2014: How to Restore Trust?, 2014, s. 119–128. Julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

EU-oikeuteen ja tietosuojaan liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa.

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info

 Sivun sisältö