Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Uutisointia

​Uutisointia

2018

Uusi tietosuojalaki voimaan vuoden 2019 alusta. Edilex 5.12.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Jukka Lång ja Tuomas Haavikko: Mitä muutoksia uusi kansallinen tietosuojalaki tuo käytännössä. Edilex-uutinen 15.11.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Tietosuojalait hyväksytty. Eduskunnan tiedote 13.11.2018

Hallintovaliokunta hyväksyi mietinnöt EU:n tietosuojapakettiin liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä. Eduskunnan tiedote 25.10.2018

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyy EU:n tietosuoja-asetuksen ensimmäiset tulkinnat kokouksessaan 25.–26.9. Tietosuojavaltuutetun toimisto 24.9.2018.

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Esimerkit avuksi tietoturvaloukkausten tunnistamiseen. Edilex-uutinen 6.9.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Tietosuojavaltuutettu: tietosuojalain viivästyminen aiheuttaa toimivaltavajeen. Edilex 2.8.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Perustuslakivaliokunta: Tietosuojavaltuutettu ei voi yksin määrätä suuria seuraamusmaksuja tietosuojarikkeistä eikä valvoa ylimpiä laillisuusvalvojia. Eduskunnan tiedote 9.5.2018

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja-asetus ei edellytä entisen kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselostetta. Edilex-uutinen 3.5.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Tietosuoja-asetus muuttaa profilointia ja automaattisia päätöksiä tekevien velvoitteita. Edilex-uutinen 20.4.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Päivitettyjä ohjeita tietosuoja-asetuksen soveltamisesta: aiheina suostumus henkilötietojen käsittelyperusteena ja informoinnin läpinäkyvyys. Edilex-uutinen 17.4.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Hallitus esittää henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa omaa lakia. Edilex-uutinen 5.4.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Näin laadit tietosuoja-asetuksen edellyttämän selosteen käsittelytoimista. Edilex-uutinen 26.3.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Työryhmä: Tietosuojaa koskeva erityissääntely on jatkossa harkittava tarkasti. Edilex-uutinen 8.3.2018.  – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Hallitus esittää: Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta. Jukka Savolainen, Edilex-uutinen 1.3.2018 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Arviointineuvosto tietosuojalaista: Hallituksen esitysluonnoksessa merkittäviä puutteita. Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 8.2.2018.

2017

Tietosuoja-asetusta koskevat ohjeet läpinäkyvyydestä ja suostumuksesta julkaistu. Jukka Savolainen, Edilex-uutinen 18.12.2017. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. 

Tietosuoja-asetusta koskevat ohjeet läpinäkyvyydestä ja suostumuksesta julkaistu. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 15.12.2017. 

Ohje tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 8.11.2017. 

Tietosuojadirektiivityöryhmän mietintö: Henkilötietojen suoja rikosasian käsittelyssä ja kansallista turvallisuutta ylläpidettäessä. Edilex-uutinen 6.11.2017 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Tietosuojavastaavista, tietojen siirrosta järjestelmästä toiseen ja johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ohjeita suomeksi ja ruotsiksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 2.11.2017.

Hallinnollisten sakkojen määräämisestä tarkentavia ohjeita valvontaviranomaisille. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 24.10.2017.

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta uusia ohjeita ‒ aiheina vaikutustenarviointi, automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 18.10.2017. 

Ohje tietosuoja-asetuksen huomioimisesta lainsäädäntölausunnoissa julkaistu. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 16.10.2017. 

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset pk-yrityksille ‒ Euroopan komission esite avuksi henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 6.7.2017. 

Tietosuojaa ja tietoturvaa edistetään uusin keinoin – tutustu videokoulutukseen ja nettitestiin. Valtiovarainministeriön tiedote 29.6.2017.

Työryhmä ehdottaa uutta tietosuojalakia. Oikeusministeriön tiedote 21.6.2017 

EU:n tietosuoja-asetus vaatii isot muutokset – suuri osa yrityksistä ei varautunut. Tero Lehto, Tekniikka ja talous 6.3.2017.

2016

Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta uusia ohjeita – aiheina tietosuojavastaavien toimenkuva, johtava valvontaviranomainen ja rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 19.12.2016.

72 tuntia tietomurron jälkeen – ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksista EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan. Hannu Järvinen, Edilex-uutinen 14.9.2016. 

Vierashuoneessa OTT Riitta Ollila: Tuomioistuimet ja EU:n tietosuoja-asetus. Edilex-uutinen 2.8.2016. 

Suostumuksen vaatimus EU:n tietosuoja-asetuksessa. Judit Lainio, IPRinfo 12.5.2016.

EU:n tietosuoja-asetus on julkaistu – soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Edilex-uutinen 10.5.2016. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Keskuskauppakamari muistuttaa: EU:n tietosuoja-asetus tulee – valmistaudu ajoissa. Jukka Savolainen, Edilex-uutinen 31.3.2016. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Tietoturva-asiantuntija​​ ​M.Sc.​ Tuuli Siiskonen ja lakimies OTL Maria Majanen: Henkilötietojen suoja julkishallinnon digitaalisten palvelujen tuottamisessa. Tuuli Siiskonen & Maria Majanen, Edilex-uutinen 22.1.2016 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

EU:n tietosuoja-asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä. Ida Sulin & Henrik Rainio, Kuntaliitto 14.1.2016.

2015

Oikeusministeriö tiedottaa: EU:n tietosuojauudistuksesta päästiin sopuun. Tietosuojavaltuutetun toimisto 18.12.2015.

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info

 Sivun sisältö