Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen

​Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen

Ahvenanmaan itsehallintolakia uudistettaessa tarkoituksena on huomioida yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Vuonna 2013 asetetun Ahvenanmaa-komitean tuli toimeksiantonsa mukaan ehdottaa uudistuksia itsehallintolakiin ja itsehallintojärjestelmään sekä valmistella ehdotus itsehallintoa koskevaksi moderniksi lainsäädännöksi. Komitean tuli myös ehdottaa, miten taloudellista itsehallintoa voitaisiin kehittää. Erityistä huomiota tuli kiinnittää siihen, miten maakunnan ja valtakunnan keskinäistä etua edistävää vuorovaikutusta voidaan aikaansaada.

Komitea julkaisi välimietinnön tammikuussa 2015. Välimietinnössä todettiin, että uudistetun itsehallintolain tulee määritellä Ahvenanmaan perustuslaillinen asema sekä itsehallinnon valtiosääntöiset takuut. Komitean tuli ehdottaa toimenpiteitä Ahvenanmaan taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi. Myös toimivallanjakoa maakunnan ja valtakunnan välillä haluttiin tarkastella ja ehdottaa muutoksia tulkintaongelmia aiheuttaneisiin toimivaltasäännöksiin. Komitean tuli myös arvioida, olisiko mahdollista saada kotiseutuoikeus ilman Suomen kansalaisuutta.

Komitean loppumietintö valmistui 16.6.2017. Komitea ehdottaa kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Uutta itsehallintolakia on muotoiltu vastaamaan vuonna 2000 voimaantullutta perustuslakia. Keskeisenä tavoitteena olisi luoda nykyistä joustavampi itsehallinto, joka mahdollistaisi tarvittaessa eri toimivalta-alueiden siirtämisen maakuntapäiville. Mallia on otettu Tanskan ja Färsaarten välisestä itsehallintojärjestelmästä. Valtioneuvostossa Ahvenanmaata koskevia periaatteellisia tai laaja-alaista merkitystä omaavia asioita ehdotetaan valmisteltavaksi toimivaltaisten ministerien sekä Ahvenanmaan maaneuvoksen kokoonpanossa pääministerin johdolla.

Uuden itsehallintolain säätäminen tulee tapahtumaan perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tarkoituksena oli, että asiaan liittyvä hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa todettiin, että Ahvenanmaan itsehallintoa uudistetaan yhteistyössä maakuntahallituksen kanssa. Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa puolestaan todetaan, että uudistustyö Ahvenanmaan itsehallintolain parissa jatkuu.

Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamishanke oikeusministeriön sivuilla

Gunnar Janssonin johtaman komitean mietintö: Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland. 29.10.2010

Alec Aallon johtaman työryhmän mietintö: Ålands självstyrelse i utveckling - Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. 24.1.2013. Tiivistelmä.

Roger Janssonin johtaman työryhmän mietintö: Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem. 29.3.2013

Presidentti Tarja Halosen johtama parlamentaarinen komitea asetettiin 19.9.2013 OM016:00/2013.
Komitean varapuheenjohtajina toimivat Gunnar Jansson ja Teija Tiilikainen.
– Komitean välimietintö ”Ålands självstyrelse i utveckling– Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen” valmistui tammikuussa 2015. Komitean välimietinnöstä annetut lausunnot löytyvät hankkeen sivuilta kohdasta asiakirjat.
– Komitean loppumietintö valmistui kesäkuussa 2017. Ålands självstyrelse i utveckling. Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietintö, 16.6.2017.

Loppumietintö oli kommentoitavana Lausuntopalvelussa

Yhteenvetoa Ahvenanmaa-komitean loppumietinnöstä annetusta lausuntopalautteesta Maiju Tuominen ja Janina Groop-Bondestam 13.10.2017

Oikeusministeriö asetti joulukuussa 2017 korkean tason työryhmän jatkamaan itsehallintolakiuudistuksen valmistelua. Työryhmän raportti valmistui huhtikuussa 2018.
Ålands självstyrelse i utveckling. Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Itsehallintolakityöryhmän 2018 linjausehdotukset. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 14/2018

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamiseksi oli tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Euroopassa on useita itsehallinnollisia alueita, joilla kullakin on oma hallinnollinen ratkaisunsa. Eduskunnan kirjastossa on itsehallintoon liittyvää kirjallisuutta. Ohessa esimerkkinä sääntelystä Katalonia ja Skotlanti.

Katalonia

Statute of autonomy / Generalitat de Catalunya 

Skotlanti

Scotland act 1998

Ahvenanmaan asemaan liittyviä valtiosopimuksia ja historiallisia dokumentteja

Ahvenanmaan linnoittamattomuudesta sovittiin Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1856, ks. sopimuksen kolmannen liitteen (troisiéme annexe) artikla yksi.

(SopS 1/1922) sopimus Saksan, Tanskan, Viron, Suomen, Ranskan, Iso‐Britannian, Italian, Latvian, Puolan ja Ruotsin välillä Ahvenanmaan saarten innoittamattomuudesta ja puolueettomuudesta

(SopS 24/1940) Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa Ahvenanmaan saarista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

(SopS 20/1947) Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan, Austraalian, Etelä-Afrikan Unionin, Intian, Kanadan, Tsekkoslovakian, Ukrainan Sosialistisen Neuvostotasavallan, Uuden Seelannin sekä Valko-Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan välinen rauhansopimus. Sopimuksen toisen osan artiklassa viisi todetaan, että Ahvenanmaan saaret jäävät demilitarisoiduiksi nykyisen tilanteen mukaisesti.

Ahvenmaan asemaan liittyvistä valtiosopimuksista ja muista dokumenteista: Internationella avtal och dokument rörande Åland : International treaties and documents concerning Åland Islands 1856-1992. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansainliitto päätti 24.6.1921, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle. Asiasta käyty keskustelu: League of Nations : Official Journal no. 7 September 1921, s. 691–705.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv : Färöarna, Grönland och Åland / redaktörer: Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunilla Herolf. Mariehamn : Nordiska Rådet : Ålands fredsinstitut, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nytt självstyrelsesystem för Åland / Gunnar Jansson. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland. 151 (2015) : 1, s. 20–26. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Utvecklingen av Ålands självstyrelsesystem : seminarierapport = Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän kehittäminen : seminaariraportti / Sten Palmgren. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 53/2014

Explaining the Robustness and longevity of the Åland example in comparison with other autonomy solutions / Markku Suksi. International journal on minority and group rights. The Hague : Kluwer. - 20 (2013): 1, s. 51–66. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Practising Self-Government : A Comparative Study of Autonomous Regions / edited by Yash Ghai and Sophia Woodman. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Territoriell autonomi - modell för konfliktlösning men med konstitutionella komplikationer : föredrag hållet vid Finska Vetenskap-Societetens symposium om Aktuell forskning den 21 maj 2012 / av Markku Suksi. Artikkeli julkaisussa Sphinx. Helsinki, Societas scientiarum Fennica. s. 47–62. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Autonomie régionale et relations internationales : nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale = Regional autonomy and international relations : new dimensions of multilateral governance / Carlos E. Pacheco Amaral (ed.). Paris : L'Harmattan, 2011. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Åland islands / Elisabeth Nauclér. Artikkeli julkaisussa: Autonomie régionale et relations internationales : nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale = Regional autonomy and international relations : new dimensions of multilateral governance / Carlos E. Pacheco Amaral (ed.). Paris : L'Harmattan, 2011. s. 195–211. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sub-state governance through territorial autonomy : a comparative study in constitutional law of powers, procedures and institutions / Markku Suksi. New York : Springer, 2011. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Rauhan saaret : Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puolueettomuus / Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson, Barbro Sundback. Maarianhamina : Ahvenanmaan rauhaninstituutti, 2007. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Åland - demilitariserat och neutraliserat område / Susanne Eriksson. Artikkeli kirjassa: Fredens öar - Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering. Mariehamn : Ålands fredsinstitut, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ahvenanmaan itsehallintoon liittyviä julkaisuja Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Ingen ny självstyrelselag för Åland 2022. Hufvudstadsbladet 9.10.2018

Komitealta linjauksia Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta. Oikeusministeriön uutinen 28.1.2015

Ålands självstyrelselag förnyas. Yle Nyheter TV-nytt 28.1.2015

Parlamentaarinen komitea uudistamaan Ahvenanmaan itsehallintolakia. Oikeusministeriön uutinen 19.9.2013

Työryhmä pitää tarpeellisena uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolakia. Oikeusministeriön uutinen 24.1.2013

Muuta aineistoa

Ålands lagting: självstyrelselagen. Maakuntahallituksen sivulla on nykyisen itsehallintolain lisäksi tietoa vuosien 1920 ja 1951 osalta. 

sisällöllinen toimitus: Sari Koski, maaliskuu 2017, päivitetty 13.11.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Kuva: Heidi Ikonen