Alkoholilain kokonaisuudistus

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa varmistetaan lainsäädännön perustuslainmukaisuus, lisätään lainsäädännön ja valvonnan mahdollisuuksia ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja sekä kehitetään paikallisia mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristön turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen.

Hankkeella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta. Lainsäädäntöuudistuksella pyritään sekä alkoholihaittojen vähentämiseen että elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.

Hallituksen esitys viedään todennäköisesti perustuslakivaliokuntaan.

Hallituksen esitys HE 100/2017 eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiannettiin eduskunnalle 14.9.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys alkoholilaiksi, säädösvalmistelu. Valtioneuvoston hankerekisteri, STM075:00/2011

Ministeri Rehula esitteli alkoholilain pohjaesityksen ministeriryhmälle. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 11.2.2016

Alkoholilain kokonaisuudistus, Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 22.11.2016

Lausuntoyhteenveto alkoholain kokonaisuudistuksesta 16.3.2017, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 24.4.2017

Alkoholilain valmistelussa perehdytään alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon, Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 24.4.2017

​Käsittely eduskunnassa

Toimenpidealoite TPA 3/2015:
Alkoholisäätelyn keventämisestä ja sen vaikutusten selvittämisestä kokeilulailla – Outi Mäkelä (kok ym.)

Kirjallinen kysymys KK 94/2015:
Alkoholilain kokonaisuudistuksesta – Jaana Pelkonen (kok)

Kirjallinen kysymys KK 153/2015:
Alkoholin myymisestä kioskeissa – Kari Kulmala (ps)

Kirjallinen kysymys KK 379/2015:
Alkoholiveron aiheuttamasta kilpailuvääristymästä – Mika Kari (sd)

Lakialoite LA 4 /2016:
Alkoholilain 14 §:n muuttamisesta – Eeva-Johanna Eloranta (sd ym.)

Lakialoite LA 6/2016:
Laiksi alkoholilain 58 §:n 3 momentin kumoamisesta – Antti Kaikkonen (kesk)

Lakialoite LA 8/2016:
Alkoholilain 14 §:n muuttamisesta – Jari Myllykoski (vas ym.)

Lakialoite LA 34/2017:
Alkoholilain 14 §:n muuttamisesta – Päivi Räsänen (kd ym.)

Lakialoite LA 42/2017:
Alkoholilain 25 §:n muuttamisesta – Sari Tanus (kd ym.)

Hallituksen esitys HE 100/2017 eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiannettiin eduskunnalle 14.9.2017.

Lähetekeskustelu 19.9.2017. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 23/2017, 27.10.2017

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 48/2017, 21.11.2017

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 51/2017, 23.11.2017

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 33/2017, 23.11.2017

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 17/2017, 30.11.2017

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Yhdistyneet kansakunnat / WHO

Global status report on alcohol and health 2014. World Health Organization

Sääntely Euroopan unionissa

EU-maat vastaavat pääasiassa itse kansallisesta alkoholipolitiikastaan. Euroopan unionilla on kuitenkin strategia, jonka tavoitteena on alkoholinkäytön haittojen vähentäminen jäsenvaltioissa.

Komission tiedonanto Neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – EU:n strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä.

Tiivistelmä EU:n alkoholistrategiasta. EUR-Lex

Assessment of the added value of the EU strategy to support Member States in reducing alcohol-related harm, Final report. European Commission DG Health and Consumers December 2012

Kansallista alkoholipolitiikkaa käsittelevä komitea. Euroopan komissio
Euroopan komissio perusti vuonna 2007 komitean, joka edistää alkoholistrategian täytäntöönpanoa.

RARHA. Yhteinen toimi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi. EU:n rahoittama kolmivuotinen hanke (2014–2016)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

En ny alkohollag. SOU 2009:22

En ny alkohollag. Prop. 2009/10:125

Alkohollag (2010:1622)

Norja

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). LOV-1989-06-02-27 , Sist endret LOV-2015-12-18-122 fra 01.01.2016

Alkoholloven. Helsedirektoratet

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Alkohollagen : kommentarer och rättsfall / Stefan Lundin.
2. p. Stockholm : Wolters Kluwer, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Regulating lifestyle risks : the EU, alcohol, tobacco and unhealthy diets / edited by Alberto Alemanno, Amandine Garde. Cambridge, Cambridge University Press, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma : alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 = Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2014 / Anni Helldán, Satu Helakorpi. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015

Tackling harmful alcohol use : economics and public health policy / edited by Franco Sassi ; Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, OECD, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
Julkaisu myös OECD iLibraryssa, joka luettavissa eduskunnan lähiverkossa.

Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle / Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt (toim.). Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013.

Alkoholi Suomessa : kulutus, haitat ja politiikkatoimet / Thomas Karlsson... [et al.] (toim.).  Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013

Pääasiana alkoholi : käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040 / Teuvo Peltoniemi (toim.) Turku, Lundbeck, 2013. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Regulating alcohol around the world : policy cocktails / Tiffany Bergin.
Farnham, Ashgate, 2013. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite alkoholilain muuttamisesta siten, että alkoholijuoman vähittäismyynti sallitaan enintään 7,5 tilavuusprosenttia (nyk. 4,7 %) alkoholia sisältäville käymisteitse valmistetuille juomille. 5.4.2016

Alkoholilain kokonaisuudistus 2016. Olutopas.info

Kohtuukäyttö mukaan alkoholilain uudistukseen. Olutliitto 14.8.2015

Raittiuden Ystävät tukee ministeri Rehulan alkoholilain pohjaesitystä. Raittiuden ystävät 12.2.2016

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Hankkeen uutisointia

Alkoholilaki lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 19.9.2017

Hallitus lähettää alkoholilain uudistuksen eduskuntaan: Katso listasta, mitkä asiat ovat muuttumassa. Annette Blencowe, Yle uutiset 14.9.2017

A-oluen maitokauppamyynnin kohtalo opposition käsissä – vastatuuli navakkaa. Jyrki Hara, Yle uutiset 14.9.2017

Hallituksen esitys alkoholilaiksi menee eduskunnan käsiteltäväksi lomakauden jälkeen. STM:n tiedote 30.6.2017

5,5-prosenttiset juomat tuskin päätyvät ruokakauppoihin – Eduskunnassa hallituksen esitystä uudesta alkoholilaista vastustetaan enemmän kuin kannatetaan. Olli Pohjanpalo, HS 22.6.2017

Näin alkoholilaki muuttuu: 15 pääkohtaa. Teppo Ovaskainen, Uusi Suomi 21.6.2017

Alkoholilain uudistuksesta syntyi sopu: Hallitus esittää limuviinojen tuomista ruokakauppoihin. Annette Blencowe, Yle uutiset 20.6.2017

Keskusta: Alkoholilain uudistus kaatui – perussuomalaiset eivät suostu omantunnonvapauteen. Vesa Sundqvist, Yle uutiset 31.5.2017

Kaikkonen: Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy yli kesän. Helsingin Sanomat, Olli Pohjanpalo, 16.5.2017

Alkoholikapina syttyi hallituksessa? – Limuviinat ja nelosolut ruokakaupassa olivat liikaa keskustalaisille. Uusi Suomi 17.3.2017

Alkoholiuudistukselle vankka tyrmäys lausunnonantajilta – vastustajia yllättävillä tahoilla. Aalkoholilain kokonaisuudistuksen lausuntokierros päättyi. Pekka Pantsu, Yle uutiset 1.2.2017

Asiantuntijat tyrmäävät hallituksen alkoholiuudistuksen: Kulutus kasvaa, sairaudet ja kuolemat lisääntyvät. Päivi Repo, Helsingin Sanomat 29.9.2016

Alkoholilain uudistus lykkääntyi – ”Mihin asetetaan se litramäärä, mikä katsotaan pienpanimoksi?”. Karoliina Liimatainen, Helsingin Sanomat 29.7.2016

A-klinikan ylilääkäri: Alkoholiuudistuksen haittoja vähätelty tarkoituksella – Viinien vapauttaminen ruokakauppaan olisi ollut virhe. Yle Uutiset 24.5.2016

Järjestöt vastustavat suunnitelmia tuoda vahvat alkoholijuomat kauppoihin – ”Kansanterveys on unohtunut kokonaan”. Ville Eloranta, Helsingin Sanomat 20.5.2016

Mikä muuttuu alkoholilaissa: Baarista voi ostaa oluen mukaan, karsinat katoavat festareiltaYökerho voi jatkaa neljään ja tuplia saa myydä. Maija Aalto, Helsingin Sanomat 20.5.2016

Alkoholilakia koskevia uutisia. Uusi Suomi 

Alkoholilakia koskevia uutisia. Helsingin Sanomat

Kaivatut verohelpotukset jäämässä pois alkoholilain uudistuksesta. Katja Lamminen, Maaseudun Tulevaisuus 12.2.2016

Ministeri Rehula avasi alkoholilain uudistusta: Viinejä ei tuoda ruokakauppoihin. Kasperi Summanen, Verkkouutiset 11.2.2016

Alkoholilain uudistuksen suuntaviivoista keskusteltiin syksyn toisessa työpajassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 17.11.2015 

KL: Alkoholilain uudistus alkaa tänään – Myyntiaikoihin voi tulla muutoksia. Matti Koivisto, Yle YLE uutiset 12.10.2015

Alkoholilain uudistuksen yhteisiä linjoja haettiin työpajassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 12.10.2015

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus liikkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 1.10.2015 

Suomen alkoholipolitiikasta löytyi 3 vikaa – UP: ”Voisiko jokin muu kuin Alko?”. Uusi Suomi 3.11.2015

Katso lista: Alkoholilaki päivitykseen – turha säätely halutaan pois. MTV uutiset 12.10.2015

Alkoholilain uudistus alkaa - Alko avaa verkkokaupan. Pirkko Tammilehto, Kauppalehti 12.10.2015

Ministeri Rehula luotsaa uutta alkoholilakia. Marita Kokko, Alko 22.9.2015

Alkoholilain uudistus saa jatkoa – "Turha sääntely olisi syytä purkaa". Jaana Savolainen, Helsingin Sanomat 14.8.2015

Muuta aineistoa

Alkoholi Suomessa. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, maaliskuu 2016, päivitetty 8.12.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi