Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansallinen turvallisuus maa- ja kiinteistökaupoissa

​Kansallinen turvallisuus maa- ja kiinteistökaupoissa

Pääministeri Sipilän hallituksen yhtenä ohjelmatavoitteena on tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää lainsäädäntöä. Vuonna 2017 julkaistun puolustusministeriön selvityksen tarkoituksena oli löytää konkreettisia keinoja huolehtia siitä, etteivät yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt joudu kokonaisturvallisuuden kannalta vääriin käsiin.

Strategisia kohteita, joiden ympäristöllä voi olla turvallisuusulottuvuus, voivat olla mm. sotilasalueet, strategiset tie-, rata-, silta- ja patorakenteet sekä merenkulkuväylät ja satamarakenteet sekä tietoliikenteeseen ja sähkönsiirtoon liittyvät kohteet. Selvityksen johtopäätös oli, että valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa edellyttää lainsäädännön muuttamista.

Hankkeen valmistelua varten kesäkuussa 2017 asetettu työryhmä sai työnsä päätökseen kesäkuussa 2018. Mietinnön lainsäädäntöehdotusten pohjalta valmistelua jatketaan puolustusministeriön vuonna 2018 perustamassa hankkeessa. Tarkoituksena on valmistella tarvittavat lainsäädäntöehdotukset, joiden avulla kansallinen turvallisuus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon alueidenkäytön suunnittelussa ja kiinteän omaisuuden siirroissa. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia sekä säädettäväksi uusia säädöksiä valtiolle erinäisiksi keinoiksi, joilla se voi puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistönomistukseen strategisten kohteiden lähellä. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotuksia, joilla parannetaan viranomaisten tilannekuvaa tällaisten kiinteistöjen omistuksesta ja käytöstä.

Hallituksen esitys kansallisen turvallisuuden huomioon ottamisesta alueidenkäytössä koskevaksi lainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtion kokonaisturvallisuudesta kiinteän omaisuuden siirroissa. Selvitys 20.4.2017

Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa. Hankkeen VNK009:00/2017 toimikausi: 1.6.2017–30.6.2018

Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa. Työryhmän mietintö 28.6.2018. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2018. 

Kansallisen turvallisuuden parantaminen alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa. Hanke PLM004:00/2018 
- lainsäädäntöehdotukset perustuvat valtioneuvoston kanslian asettaman työryhmän 28.6.2018 luovutettuun mietintöön
- lausuntokierros päättyi 17.8.2018

​Käsittely eduskunnassa

Ulkomaalaiskauppojen luvanvaraisuuden purkaminen 1990-luvulla

Hallituksen esitys HE 120/1992 eduskunnalle ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 171/1999 eduskunnalle laiksi ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain kumoamisesta 

Kyseessä olevaan hankkeeseen liittyviä valtiopäiväasioita

Kirjallinen kysymys KK 1191/2014: Valtion kiinteistömyyntitoiminnan turvallisuusharkinnan parantaminen / Reijo Tossavainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 6/2015: Kolmansista maista tulleiden kiinteistöomistuksen rajoittamisesta / Suna Kymäläinen (sd)

Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2016: Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Asiantuntijakuuleminen 28.9 2018, Antti Pelttari / suojelupoliisi 

Suullinen kysymys SKT 116/2016: Ulkomaalaisten kiinteistökaupoista Suomessa / Pentti Oinonen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 374/2018: Ulkomaalaisten maakaupoista ja turvallisuuden kannalta kriittisistä kohteista / Timo Heinonen / (kok)

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälinen tarkastelu : Oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta strategisten kohteiden lähellä / Kirsikka Riekkinen, Arvo Vitikainen. 18.1.2018 
- selvityksen kohteina olevat maat ovat: Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Unkari, Itävalta, Saksa ja Ranska

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
- omaisuuden suojasta 2 luku 15 §

Expropriationslag (1972:719)

Skyddslag (2010:305)

Direktiv Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Dir. 2017:31 

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU 2018:26 
- vuonna 2017 asetettu parlamentaarinen komitea maanpuolustustoiminnan parantamistarpeiden kartoittamiseksi antoi välimietintönsä maaliskuussa 2018

Viro

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (57/2012)

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa : työryhmän mietintö. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2018. 122 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Rantatontteja, dachoja ja turvallisia sijoituksia : venäläiset kiinteistönostajat Suomessa 2000–2010 / Timo Haapasalo. Opinnäyte. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2014. 84 s. 

Expropriationslagen : en kommentar / Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Eije Sjödin. Stockholm : Norstedts juridik, 2010. 3. uppl. 477 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Kiinteistökauppa Suomessa ja Venäjällä : (Ulkomaalaisen ostajan näkökulmasta) / Evguenia Beloglazova. Opinnäyte. Lappeenranta: Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010. 83 s. 

Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä / Kari Kuusiniemi. Helsinki: Edita, 2000. 260 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Turvallisuuskomitea – julkaisuja

​Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite eduskunnalle laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta
 - vuonna 2015 kerättyjä kannatusilmoituksia ei kertynyt riittävää määrää

​Hankkeen uutisointia

Venäläiset ovat tehneet maakauppoja strategisten kohteiden lähellä – Mutta mitä niistä pitäisi ajatella? Minna Passi, Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 7.10.2018.

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa vähentyneet selvästi viime vuosina – virolaiset ostavat eniten. MTV uutiset 6.10.2018 

Suojelupoliisi on seurannut venäläisten maakauppoja yli 20 vuotta: Viitteitä vakoilusta tai piilotetusta vaikuttamisesta ei ole löytynyt. Tuomo Pietiläinen, Helsingin Sanomat 24.9.2018 

Puolustusministeriö: Valtio voi pakkolunastaa kansallista turvallisuutta uhkaavia kiinteistöjä jo nyt. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat, 24.9.2018. 

Pääministeriä informoitu krp:n operaatiosta Turun saaristossa: ”Ilmeisen vakavista talousrikkeistä, veropetoksista ja rahanpesusta puhutaan” – ”Uusi laki ei välttämättä tehoaisi turvallisuutta uhkaaviin ulkomaalaisten omistuksiin”. Jussi Salmela, Suvi Vihavainen, Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomat, 23.9.2018

Ulkomaalaisten kiinteistö­kauppoja rajoittava lakihanke kohtaa ruuhkaisen eduskunnan – puolustus­ministeri Niinistö uskoo toteutumiseen, mutta kokoomuksessa ollaan eri linjoilla. Heta Hassinen, Helsingin Sanomat 26.8.2018 

Hallitus haluaa rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistö­kauppoja, sillä väärässä paikassa ”yksikin voi olla liikaa” – HS:n haku­kone kertoo kunnittain, missä kauppoja tehdään. Suvi Vihavainen, Joonas Laitinen, Helsingin Sanomat 25.8.2018

Ulkomaalaisten Suomessa tekemiä kiinteistökauppoja suitsiva laki eduskuntaan syksyllä. STT – Sanna Nikula, Suomenmaa 22.7.2018 

Työryhmältä useita säädösehdotuksia valtion kokonaisturvallisuuden parantamiseksi kiinteän omaisuuden siirroissa. Valtioneuvoston tiedote 28.6.2018 

Ulkomaalaisten maakauppoja rajoittavan lainsäädännön valmistelu alkaa. Emmakaisa Jokiniemi, Yle uutiset 20.4.2017

Tiivistelmä selvityksestä: Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa. Puolustusministeriön tiedote 20.4.2017 

Senaatti-kiinteistöt: "Ulkomaalaisten kanssa tehdyt kiinteistökaupat harvinaisia". Talouselämä 8.11.2016 

Suomen Sotilas selvitti ulkomaalaisten kiinteistöostot kansallisuuksittain. Pekka Mäkelä, Suomen Sotilas 3.11.2016 

Puolustusministeriö selvittää venäläisten maakauppoja sotilasalueiden liepeiltä – työ pidetty piilossa. Tuomas Kerkkänen, Yle uutiset 1.11.2016 

Venäläisten maakaupat uhkien joukossa – Turvallisuuskomitea listasi hybridisodan ilmiöitä. Tuula Malin, Yle uutiset 14.2.2016

Muuta aineistoa

Maanmittauslaitos – Kiinteistöt

Kokonaisturvallisuus ja ulkomaalaisten maanomistus Suomessa / Arto Räty. Turvallisuuskomitean blogi 7.3.2015

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, lokakuu 2018, päivitetty 19.10.2018.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi